Wat beteken die Afrikaner Nasionalistiese Beweging se vlag?

Ons vlag dien as simbool vir ons organisasie, maar ook as simbool van ons vryheidstrewe.

Ons het die ou Republiekvlag geneem en die Union Jack daar uitgehaal, omdat ons weet dat die Engelse staat nooit opgehou het om ons vyandiggesind te wees nie.

Aanvanklik was die doel met die Union Jack in die ou Republiekvlag, dat dit die Kaap en Natal moet verteenwoordig, verenig op die agtergrond van ons Dietse Protestantse oorsprong wat deur die oranje-blanje-blou verteenwoordig word.

As mens egter na die geskiedenis kyk was die twee provinsies ook onregmatig deur die Engelse verower. Daarom wil ons nie meer aan die Union Jack ‘n plek gee nie.

Ons hoop dat die ANB vlag eindelik as ons nuwe Landsvlag sal wapper oor ons eie vaderland, heel Suid-Afrika, waarin die Afrikanervolk oor homself sal regeer in Afrikaans, met God’s Woord as enigste rigsnoer. Dit is ons ideaal.

Ons noem ons vlag die Afrikaner Bittereindervlag.