WAARVOOR DIE ANB NEE SÊ

Ons stel die AFRIKANER NASIONALISTIESE BEWEGING aan u bekend.

Die oomblik van waarheid het onherroeplik vir ons Boere-Afrikanervolk, die nageslag van die Voortrekkers en die Bloedriviergelofte, aangebreek.

Ons durf nie langer na die politici se leë beloftes luister nie. Ons mag nie langer ons gewetens met halwe waarhede van politieke leiers versmoor nie. Deur verraad is ons van ons Vaderland, Suid-Afrika, beroof. Op 6 September 1966 is Dr. HF Verwoerd in die parlement vermoor. Deur hom uit die weg te ruim, het die vyand van die Boerevolk ‘n nuwe tydvak van hervorming en voortdurende verandering ingelei. Hierdie tydvak kulmineer op 2 Februarie 1990, tydens FW de Klerk se rooi Vrydag toespraak, tot die finale ineenstorting voor die ANC-regime. In hierdie laat uur van blanke beskawing in ons Vaderland, wend die Afrikaner Nasionalistiese Beweging (ANB), gedryf deur Vaderlandsliefde, hierdie grootse poging aan om op die basis van Christelike Afrikaner Nasionalisme, ons Volk weereens te versamel en ons vryheid te herwin.

Dit het tyd geword om daadwerklik NEE te sê:

NEE vir die vernietiging van die Christendom in die naam van versoening en valse vrede met die heidendom.
NEE vir vervreemding en afdrywing van ons geboorteland deur grond-hervorming en onteiening met of sonder vergoeding. Hierdie land is deur ons blanke voorsate aan die wildernis ontworstel, deur Afrikaner kennis en kapitaal uitgebou en opgebou tot ‘n eerste wêreld moondheid. Ons het die LAND van niemand gesteel nie. Die HERE het hierdie land aan ons gegee. En Hy het ons hier ‘n Volk laat word.
Ons sê NEE vir die stelselmatige aftakeling van ons Afrikanervolk se morele waardes en hoë sedes wat God ons van ons gelowige voorgeslagte laat erf het, tot aanvaarding van die Afrika barbarisme in die naam van Anti-Rassisme, Demokrasie, Broederskap en Vrede.
NEE vir etniese suiwering deur die mees brutale vermoording van weerlose bejaardes en boere op hul plase.
NEE vir die vernietiging van ons land se ekonomie deur korrupsie en wanbesteding aan ‘n welsynstaat, wat besig is om die belastingdruk op die Blanke tot onaanvaarbare vlakke te verhoog.
NEE vir sluipmoord pogings op die Afrikanervolk deur sy ryke geskiedenis en volkshelde te ontken en historiese waarhede in twyfel te trek ten einde die indruk te wek dat Suid-Afrika nie werklik aan ons behoort nie.
ONS NOOI U UIT:
Word deel van die ANB, want ‘n Volk se eer en selfrespek is net so nodig vir sy voortbestaan as die bodem waarop hy leef.
Dit is die WAARSKUWING:
Indien u huiwer of versuim om saam met mede-volksgenote die uitdagings van ons tyd te aanvaar en ook u offers te bring, sal die geskiedenis u in die beskuldigde bank plaas en u nageslag, die regters, sal van u wil weet wat u gedoen het, toe u saam met mede-Christene moes opstaan en NEE moes sê.
Dit is die HOOP EN TROOS:
ONTHOU: Wat vir die mens onmoontlik is, is by God moontlik!

(Opgestel deur HP de Wet, eerste ANB ondervoorsitter, en ietwat aangepas deur die huidige ANB dagbestuur)