Vandag is Republiekdag: 31 Mei 2023

Vandag is Republiekdag. Ons wat die geskiedenis in herinnering roep weet dat ons in 1652 in hierdie land aangekom en ons gevestig het. Ons weet dan ook van die vryburgers wat losgekom het van die Nederlandse kompanjie om vry voedsel aan die skepe te voorsien. Dan weet ons ook van die Britse se eerste en tweede besettings en ook van die aanvalle van Xhosas aan die Oosgrens en van die Groot Trek. Dit was ‘n stryd om vryheid gewees.

Die onafhanklike state van Natalia, Vrystaat en Transvaal (ZAR) was deur die Voortrekkers gestig ter uitlewing van ons onafhanklikheid. Maar die Engelse Imperialisme het ons agtervolg en het ons die republieke verloor. In die stryd is baie van ons vrouens en kinders in konsentrasiekampe vermoor. Hulle verskroeide aarde beleid het die plase afgebrand. Dit alles om die goud en minerale van die land in die hande te kry. Dieselfde wêreldmagte sit steeds die stryd teen Christen-nasies en state voort om hulle een wêreld regering daar te stel. Dis ‘n stryd om vryheid wat in 1806 met die eerste Britse besetting begin het en oor jare gevoer is. ‘n Stryd waarin aar betaal is met Boere se bloed, met die bloed van kinders. Die kinders se grafte langs die trekpad. Ons Oupas en Oumas het so ‘n transportakte vir die land verkry deur bloed.

Daardie stryd het nie gestaak met die oorgawe van 31 Mei 1902 nie. Op 31 Mei 1910 het ons die Unie van Suid-Afrika verkry. Weereens het die magte van die wêreld ons teëgegaan. Ons weet van die stryd wat Hertzog, Malan en Strijdom gevoer het. Advokaat Strijdom, die leeu van die noorde, het alles in plek gekry om die unie tot ‘n onafhanklike republiek te lei. Kort na hy aan bewind gekom het, is hy oorlede aan kanker maar dokter Verwoerd het hom opgevolg en die droom van advokaat Strijdom verwesentlik. Op 31 Mei 1961 het ons ‘n republiek geword. Ons was weer vry van die wêreldmagte, vry om ‘n volk te wees.

Daarby het ons ook gesê dat daardie vryheid behoort aan alle volke in Suid-Afrika en daarom moet die vryheid weer terug gaan na hulle toe. Die grense van hulle gronde en lande wat deur die Britse imperialisme uitgewis is, moes weer herstel word. Sodoende moes die swartman ook sy onafhanklike state gekry het, soos Zululand, Ciskei, Transkei ens. Maar in ‘n sameswering is Verwoerd deur die kommuniste vermoor. Die gevolg was dat ons in 1994 weereens ons vryheid verloor het. Vandag, soos 1902, word ons volk uit die werksplek gedruk. Hy word ‘n tweederangse burger in sy eie land. Die kommuniste het ook weereens al die grense tussen die volke uitgewis. Onder die naam van broederskap en liefde word al die volke in Suid-Afrika vandag deur die kommunisme onderdruk.

Dis ‘n stryd teen die wêreldmag wat voortduur. Mag God dit ook so beskik dat ons Afrikanervolk weer vry sal wees van die wêreldmagte se onderdrukking, waar ons God kan dien sonder voorskrifte en ons weer ons taal kan praat en ons kultuur kan uitleef.

Soos ek, wat ‘n Christen Afrikanernasionalis is, gun ek dit ook aan elke volk in Suid-Afrika. Dat elke volk in Suid-Afrika sy eie grondgebied kan kry waar hy homself kan regeer in liefde en sy eie kultuur en geloofsoortuigings kan uitleef en sy kinders daarin kan opvoed. Om so sy kinders te kan oplei om waardevol te wees vir sy eie mense. Soos ek dit vir elke volk gun, so ook vir my eie. Dus wens ek julle elkeen ‘n geseënde Republiekfees. Ek wens ek ook dat julle ingedagte sal hou die stryd wat julle voorouers gestry, die stryd waarin God ons in gelei het. Dat ons op die dag ook alleen die eer aan God te gee. Hy wat ons deur trekkerspad, Bloedrivier, konsentrasiekamp, al die pyn en lyding en ook vandag met die plaasmoorde en moord en doodslag steeds gelei het. Ons moet besef: God regeer en alle eer kom Hom toe.

Dankie en ‘n mooi dag aan elkeen van julle.

Carel van der Grijp