Republiekdag Liedere 27 Mei 2023

Republiekdag Liedere 27 Mei 2023 

 1. Uit die Chaos van die Eeue (vers 1)

Uit die chaos van die eeue

het verrys ‘n stoere volk.

Met die durf van Pioniere

word ons nasiestryd vertolk.

Met die polsslag van ons volksiel

word ons dank jou toegedra.

Deur ons sangers, skilders, bouer

roem ons jou Suid-Afrika.

Ons sal handhaaf, ons sal opbou

ons sal hoog jou vaandel dra;

Ons sal sterk wees in ons Liefde

vir ons Volk, Suid-Afrika.

 1. Oranje-Blanje-Blou (vers 1)

 

Die Hoogland is ons woning,

die land van son en veld,

waar woeste vryheidswinde waai

oor graf van meen’ge held.

Die ruimtes het ons siel gevoed,

ons kan g’n slawe wees,

want vryer as die arendsvlug,

die vlugte van ons gees.

 

Dis die tyd, Dis die dag

Om te handhaaf en te bou.

Hoog die hart, Hoog die vlag

Hoog Oranje-blanje-blou!

Ons gaan saam die donker toekoms in

om as een te sneuwel of oorwin,

met ons oog gerig op jou,

ons Oranje-blanje-blou!

 

 1. Die lied van Jong Suid-Afrika (verse 1 en 2)

 

En hoor jy die magtige dreuning?

Oor die veld kom dit wyd gesweef,

die lied van ‘n volk se ontwaking

wat harte laat sidder en beef,

van Kaapland tot bo in die Noorde,

rys dawerend luid die akkoorde:

Dit is die LIED van Jong Suid-Afrika!   x3

 

Die klop van ons ossewawiele

het die eeue se rus verstoor,

Die klank van ons voorlaaierskote

het klowe en kranse gehoor.

Die diere het stil staan en luister,

die bome het bewend gefluister

Dit is die KOMS van Jong Suid-Afrika!   x3

 

 

 1. Vrystaatse Volkslied (vers 1)

 

Heft, Burgers, ‘t lied der vrijheid aan

en zingt ons eigen volksbestaan!

Van vreemde banden vrij,

Bekleedt ons klein gemenebest,

op orde, wet en recht gevest,

Rang in der Statenrij x2

 

 1. Transvaalse Volkslied (vers 1)

 

Kent gij dat volk vol heldenmoed

en toch zo lang geknecht?

Het heeft geofferd goed en bloed

voor vrijheid en voor recht.

Komt, Burgers! laat de vlaggen wapp’ren,

ons lijden is voorbij;

Roemt in der zege onzer dapp’ren:

Dat vrije volk zijn wij!

Dat vrije volk, dat vrije volk

Dat vrije, vrije volk zijn wij!

 

 1. De Wet! (vers 1)

 

Wie is die dapper generaal?

De Wet!

Wie stry so dapper in Transvaal?

De Wet!

Wie is dit wat die trotse Brit

so telkens op sy hiele sit?

De Wet! De Wet! De Wet!

De Wet! De Wet! De Wet! De Wet!

 

 1. Sarie Marais (verse 1, 2, 4)

 

My Sarie Marais

is so ver van my hart,

ek hoop om haar weer te sien.

Sy het in die wyk

van die Mooirivier gewoon,

nog voor die oorlog het begin.

Refrein:

O bring my t’rug na die ou Transvaal,

daar waar my Sarie woon,

daar onder in die mielies

by die groen doringboom,

daar woon my Sarie Marais,

daar onder in die mielies

by die groen doringboom,

daar woon my Sarie Marais.

 

 

Ek was nie bang

dat die Kakies my sou vang

en ver oor die see wegstuur;

toe veg ek aan die kant

van die dapper kommandant

daar onder langs die Grootrivier.

Refrein:

O bring my t’rug na die ou Transvaal,

daar waar my Sarie woon,

daar onder in die mielies

by die groen doringboom,

daar woon my Sarie Marais,

daar onder in die mielies

by die groen doringboom,

daar woon my Sarie Marais.

 

Verlossing het gekom het gekom

en die huis toe gaan was daar,

T’rug na die ou Transvaal;

My liewelingspersoon

sal seker ook daar wees

om my met ‘n kus te beloon.

Refrein:

O bring my t’rug na die ou Transvaal,

daar waar my Sarie woon,

daar onder in die mielies

by die groen doringboom,

daar woon my Sarie Marais,

daar onder in die mielies

by die groen doringboom,

daar woon my Sarie Marais.

 

 1. Afrikaners, Landgenote (vers 1)

 

Afrikaners, landgenote,

wees getrou aan Volk en Taal!

Aan julselwe, aan elkander,

van die Kaap tot aan die Vaal;

van Oranje tot Zambezi,

in Natal en in Transvaal.

Afrikaners, Landgenote,

Wees getrou aan Volk en Taal!

 

 1. O, Boereplaas (al 3 verse)

 

O boereplaas, geboortegrond!

Jou het ek lief bo alles.

Al dwaal ek heel die wêreld rond

waar so gelukkig, so gesond?

O, boereplaas, geboortegrond!

Jou het ek lief bo alles.

 

O, moederhuis, waar ooit so tuis?

Jou het ek lief bo alles

Die wêreldrykdom, prag en praal

kan jou verlies my nooit betaal.

O, moederhuis, waar ooit so tuis?

Jou het ek lief bo alles.

 

O, moedertaal, o soetste taal!

Jou het ek lief bo alles.

Van al die tale wat ek hoor,

niks wat my siel ooit so bekoor.

O, moedertaal, o soetste taal!

Jou het ek lief bo alles.

 

 1. Vlaglied

 

Nooit hoef jou kinders wat trou is te vra:

Wat beteken jou vlag dan Suid-Afrika?

Ons weet hy’s die seël van ons vryheid en reg

Vir naaste en vreemde, vir oorman en kneg;

Die pand van ons erfnis, geslag op geslag,

Om te hou vir ons kinders se kinders wat wag;

Ons nasie se grondbrief van eiendomsland,

uitgegee op gesag van die Hoogste se hand

Oor ons hoof sal ons hys, in ons hart sal ons dra,

Die vlag van ons eie Suid-Afrika.

 

 1. Die lied van Jong Suid-Afrika (verse 3 en 4)

 

Waar glorie van songloed die berge

oor hul fronsende voorhoof streel,

waar winde oor golwende vlaktes

met grassaad kerjakker en speel,

Die land wat ons vaders gekoop het,

met bloed tot ons eie gedoop het:

Dit is die LAND van Jong Suid-Afrika!   x3

 

Die golwende veld is ons woning,

en ons dak is die hemel blou;

Die Vryheid alleen is ons koning,

sy wagwoord is: “Handhaaf en bou”.

Die stryd wat ons vaders begin het,

sal woed tot ons sterf of gewin het.

Dit is die EED van Jong Suid-Afrika!   x3

 

 1. Hul Boodskap: 1838-1938 (vers 3)

 

Ryk beskenk uit ons verlede

Wil ons padlangs hou.

God der Eeue rig ons skrede

Dat ons beter bou!

Ban die vreemd en valse gode,

Hoop deur duisend droewe node,

Kinders van Suid-Afrika.

Kinders van Suid-Afrika!