Afrikanernasionalisme

Die  ANB en die stryd van Afrikanernasionalisme

Afrikanernasionalisme was deur die loop van die geskiedenis van Suid-Afrika en die Afrikanervolk die ruggraat van die proses waardeur ons land tot die suksesvolste staat in Afrika opgebou is.

Aangedryf deur die beginsels van nasionalisme het die Afrikanerregering in 1948 begin om die land voor te berei vir ongekende sukses as ekonomiese moondheid, terwyl daar in die sestigerjare korte mette gemaak is met die kommunistiese aanslag teen Suid-Afrika, toe Nelson Mandela en sy terroristebende uitoorlê is en hul aanslag teen die land vernietig is.

Met die beginsels van die Afrikaner se Christelik-nasionale lewens en wêreldbeskouing as ruggraat, was Suid-Afrika op pad om homself as ‘n vooruitstrewende, veilige wêreldmoondheid te verstig.

Ongelukkig is hierdie proses gestuit, hoofsaaklik deur Afrikanerverraad wat sedert 1966 stelselmatig saam met die kommunistiese aanslag gewerk het. Uiteindelik kon die kommuniste oorneem en vandag, na 15 jaar van kommunistiese bewind, sien ons die resultate daarvan in ons land realiseer.

Die ANB het in November 2004 tot stand gekom as nasionalistiese beweging met die hoofdoel om die goue draad van nasionalistiese stryd van die Afrikanervolk, wat van pres. Paul Kruger, deur leiers soos genl JBM Hertzog, dr. DF Malan, adv. JG Strijdom, dr. HF Verwoerd en mnr. Jaap Marais geloop het, deur te trek en suiwer te hou ter wille van die nageslag wat nog moet kom.

Met ons grondslag wat duidelik gedefinieer word as die Christelik-nasionale lewens- en wêreldbeskouing van die Afrikanervolk, wat sy roeping in die lig van die Woord van God wil uitleef, streef ons daarna om die stryd en beginsels van nasionalisme onder die Afrikanervolk lewend en suiwer te hou, totdat die tyd sal aanbreek waarop ons weer die geleentheid sal kry om ons vryheid te herwin en ons vaderland weer in besit te neem.

Met Christelike Afrikanernasionalisme as basis wil ons ons volk versamel rondom die regte beginsels, sodat ons gereed sal wees om ons regmatige eiendom terug te neem as die geleentheid hom voordoen.

In ons stryd lê ons klem op faktore soos ons taal, kultuur, godsdiens, geskiedenis en geestelike- en fisiese weerbaarheid om uiteindelik ‘n ingeligte en voorbereide volk volgens die regte beginsels te kan lei as die era van die kommuniste binnekort ineenstort weens faktore soos misdaad, korrupsie, wanbestuur en onbevoegdheid.

Die ANB streef uiteindelik daarna om, in ‘n tyd van groot verwarring, misleiding en verraad, ‘n suiwer stem te bly wat sal help om die Afrikanervolk se selfrespek te herstel, sodat ons volk in staat sal wees om weer ons regmatige plek op die regte grondslag in te neem in Suid-Afrika, ons vaderland.

Afrikaners op Kerkplein


 

Maak 'n opvolg-bydrae