Die Stryd van die Afrikaners in die Kaap

CH van der Grijp

Vandag is daar gedurig ongegronde bewerings dat slegs die mense wat in 1836-1838 getrek het regtig deel is van ons Afrikaner of Boere volk. Die ANB het dit al van te vore veroordeel as onnodige of kwaadwillige skeurmakery.

Die Voortrekkers het die Kaap verlaat omdat hulle onderdruk was deur die Engelse regering en ook in gedurige gevaar verkeer het vanweë die Xhosas se aanvalle op die grens.

Maar baie Afrikaners wat in die Kaap agtergebly het, het nie hulle karakter verloor en in die Engelse opgegaan nie.

Hulle was op die tydstip wat Transvaal ge-anekseer is besig met ‘n stryd om die Kaap te bevry van die Engelse oorheersing. Hulle het die oorloë gevoer teen die swartes aan die oosgrens in die 1870’s. Hulle het ‘n stryd gehad teen verengelsing van hulle skole.

Die Afrikaanse Taal Genootskap is in die Kaap gestig deur Afrikaners wat nie getrek het nie. Selfs in 1905 nog wou meeste Afrikaner redakteurs van koerante in Transvaal nog nie in Afrikaans skryf nie!

Wanneer ons in Augustus die GRA dag herdenk, gedenk ons die stryd wat in die Kaap gevoer is en nie in die ZAR nie.

Die stryd om Afrikanerskap is dus nie laat vaar deur die wat nie getrek het nie. Daardeur is ons een volk deur heel Suid-Afrika.