Kom in beweging en keer terug na die Woord van God


Kom in beweging en keer terug na die Woord van God

Mnr Carel van der Grijp, die voorsitter het die ANB op die eerste vergadering in Februarie so opgeroep.

Die stryd wat op ons wag se intensiteit neem toe, maar die volk is half apaties. Die aanslae wat op ons beplan word, word elke dag gehoor op sosiale media en uitgesaai oor die radio. Maar elkeen gaan aan met sy werk om te kan lewe en te versamel vir sy oudag…

Intussen hang die dreigement van Mal-ema in die lug dat hy nie kan sê wanneer hy die bevel gaan gee om die blanke uit te wis nie. Die dreigement kom nie net van daardie geledere af nie maar ook Mbeki het gewaarsku van die leierlose revolusie wat in die land gaan losbars. Ons sien die ineenstorting van ons finansiële stelsel. Ons sien hoe ons volk afwyk van ons geloofsgrondslag. Nuwe “idees” wat van die buiteland af ingevoer word, soos groot popkonserte, word aangryp. Daarmee is ons volk ook besig om sy karakter prys te gee vir die genietinge van die wêreld.

Geneem uit die ANB se naam met die klem op “Beweging” is ons doel om ‘n stryd te bly voer, al is ons min. In ons organisasie beskerm ons die kernbeginsels van Afrikaner-nasionalisme, maar ons moet die boodskap daarvan uitdra. Ons moet ons volk laat besef dat daar hoop is.

Ons volk moet terugkeer na die Woord van God soos ons grondslag dit ook aandui. Dit is die rede hoekom ons die stryd voortsit en ook vandag vergader. Ons vergader hier om te beplan en te besin oor wat ons gaan doen in die jaar om lede bymekaar te kry en te  inspireer om saam met ons die stryd voort te sit.