ANB Jeug vier Majubafees

Op die 24ste tot die 26ste Februarie het die Afrikaner Nasionalistiese Beweging se Jeug saamgetrek en kamp opgeslaan aan die voet van Majubaberg om die slag van Majuba, 1881 te herdenk.

Om in eendrag by die Majubafees op te daag is T-hemde vir die ANB Jeug vinnig gedruk, mates en grotes vir mekaar uitgestuur en beplanning spoedig gedoen om mekaar by Majuba te ontmoet.

Van wyd en syd oor Suid-Afrika het die jongmense uiteindelik, na die vêr pad op ‘n donker mistige nag, Majubaberg deur die mis gesien, soos ‘n vinger wat uitstaan en uitroep: “Voorwaarts!”

Op die Vrydag het die res van die ANB Jeug aangekom, laer opgeslaan saam met Ds. Appelgryn en sy gesin en lekker saam gekuier om die kampvuur. Daar is elke aand afgesluit met huis-godsdiens. Tannie Zelda Appelgryn het gesorg vir smaaklike etes deur die dag.

‘n Geskiedkundige slagveld toer is aangebied op Vrydag die 24ste wat baie insiggewend en leersaam was vir die ANB Jeug. Om 19:15 is die berg bestyg met die fakkelloop tot op die piek waar die monument in steen opgerig is.

Die Bittereinder Perdekommando het op Saterdag die 25ste ingery gekom met volksvlae, terwyl die ossewa met sweepslag agterna aangejaag is. Opening met Skriflesing en gebed is gedoen, gevolg deur ‘n feesrede deur Henk van den Graaf.

Die hoogtepunt van die dag was die bestyging van die berg en die geskiedenisvertelling op die berg. Die ANB Jeug het aan alles deelgeneem, van skyfskiet tot volkspele. ‘n Realistiese skyngeveg vertoning is aangekondig toe ‘n Engelsman in rooi in oorlogsverklaring uitroep en die Union Jack hys op die piek van die heuwel. Daar is oor en weer gevuur en die donderslae van skote het die herlewing van die Slag in elke Afrikaner se volksbewussyn wakker gemaak.

Laataand is die Cantus bygewoon, geopen met al vier verse van die Stem, met samesang van volksliedere tot laat.

Sondagoggend is die naweek afgesluit met ’n erediens. Met die bywoning van die gedenkdae van die Afrikanervolk, en die deelname in die herlewing van ons kultuur en geskiedenis, leef die stryd voort in elke ANB Jeuglid se hart en is dit die doelstelling van die Afrikaner  Nasionalistiese Beweging:

Die stryd wat ons vaders begin het sal woed tot ons sterf of oorwin het, dit is die eed van jong Suid-Afrika!