ANB Hoofbestuur 11 Februarie 2023 Terugvoer

 

       ANB HOOFBESTUUR JAARPROGRAM  – 2023

1.. Hoofbestuur                    11 Februarie 2023  Innesdal

2. Hoofbestuur (begroting)        1 April  2023  Wonderboompoort

3. Republiekdag                          27 Mei 2023  Wonderboompoort

4. Hoofbestuur                    12 Augustus 2023  Wonderboompoort

5. Heldedag                          14 Oktober 2023  Wonderboompoort

6. Jaarvergadering         11 November 2023

Februarie Hoofbestuursvergadering terugvoer

“Dat die erwe van ons vaad’re vir ons kinders erwe bly”

Op 11 Februarie 2023 het die Afrikaner Nasionalistiese Beweging sy eerste hoofbestuur vergadering vir die jaar in Pretoria, Innisdal gehou.
Die vergadering, gelei deur Mnr. Carel van der Grijp, nuut gekose voorsitter van die ANB, het gefokus op die bou van die organisasie tot ‘n aktiewe beweging vir ons Christelike Nasionalistiese toekoms in Suid-Afrika.  Die ANB roep sy takke op om al meer lede betrokke te kry en almal op te roep om hulle tyd of middele wat hulle kan gee beskikbaar te stel. Ons kan nie beweeg deur stil te sit nie. Op die vergadering het sameroepers na vore gekom wat die aanbied van 31 Mei en 10 Oktober se gedenkdae sal reël.

Ook is daar ‘n verskeidenheid van onderwerpe bespreek soos wat ons kan doen om die geleidelike verdwyning van Afrikaans en die witman in die handel aan te spreek.

Die oproep van die hoofbestuur aan die takke is om na hulle mense toe te gaan en hul tak te aktiveer en uit te bou.

Die takke sal so gou moontlik elkeen ‘n program bekend stel wat o.a. insluit Afrikaanse kultuur en musiek, geskiedenis en inligtingsvergaderings, waarmee hulle mense in hulle omgewing sal betrek. Die inligting sal dan ook in die nuusbrief geplaas word.

Mettertyd het baie van die persone op die ledelys se kontakbesonderhede verander en vanaf die sekretaris, met behulp van elke tak se sekretaresse is ‘n projek geloods, om so vêr moontlik, al die lede se kontakbesonderhede wat nodig is om hulle deur elektroniese media te bereik by te werk.

Die hoofbestuur het besluit om later die jaar ‘n funksie (soos ‘n dinee) en ander fondsinsamlingsprojekte aan te bied om die ANB uit te bou.

Finansies het ons nodig om groot geleenthede aan te bied om ook ons boodskap uit te stuur.

Die lede wat nie fisies in die stryd betrokke kan wees nie maar bereid is om ‘n finansiële bydrae te maak word  versoek om so die ANB in staat te stel om die stryd voort te sit. Die ANB het vertroue dat die lede self sal bydra om die stryd op al die gebiede te kan voer.

Republiekdagviering en Heldedag is die herdenkings funksies wat jaarliks deur die ANB hoofbestuur gevier word.

Bertus Radford sal vanjaar weereens die Heldedag se reëlings lei.

Dirk Joubert jnr sal die leiding neem vir die reëlings van Republiekdag. Letaba-tak sal weer help met reëlings van advertering vir die funksie.

Die ANB Jeug is ook op die vergadering geloods. (Sien berig op bl. 3)

Die kwessie oor die Afrikaanse diens by banke en winkels is ook bespreek en almal word aangemoedig om steeds op Afrikaanse diens aan te dring. So bevorder ons ook werk vir Afrikaners.

Die geskiedenis van die ANB is ook bespreek en die ANB het onderstreep dat hulle die stryd voorsit op die beginsel soos wat Jaap Marias ons geleer het.

Hulle was vir ons ‘n voorbeeld in die stryd

Twee van die ANB se ouer lede het ons die afgelope twee maande ontval. Beide was ooms van die voorsitter. Oom Carel van der Grijp en oom Gerrie van der Grijp (albei was ongeveer 68 jaar oud) . Die lede was van jongs af betrokke by die stryd wat die HNP gevoer het en het saam gehelp om vergaderings te beveilig wat deur die destydse “Nasionale Party” rampokkers gepoog is om op te breek. Met die stigting van die ANB (na die HNP sy beginsels verlaat het) was hulle ook saam met ons.