ANB Genl Beyers Tak vier Stigtingsdag

Die ANB lede van die Generaal Beyers tak het op gepaste wyse Stigtingsdag gedenk. Ons moet steeds besef dat ons volk die wonderlike voorreg het om ‘n Christelik Protestantse oorsprong te hê.

Dit plaas ook ‘n plig op ons om daardie erfenis in gedagtenis te hou en voort te sit. Nie oor onsself nie maar as uitlewing van ons roeping as kinders van God binne die volksverband waarbinne Hy ons geplaas het.

Ons geskiedenis vertel aan ons kinders  van die liefdesdade gedoen en swaarkry gely deur ons volkshelde ter wille van wat reg is. Ons volkspele is so ook ’n lewende simboliese binding van ons kultuur en erfenis.  Dit beeld deur sang en beweging ons volk se karakter uit. Die tak se lede wil graag almal aanmoedig om volksdrag of volkspele drag te kry of te maak en te dra om sigbaar ons volk te verenig in ons kultuurerfenis.