Kontak ons

Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige van die ANB Dagbestuurslede.

Kontakbesonderhede:

Johann Grobler (Voorsitter)                    – Tel (OI4) 763-3920
Carel vd Grijp (Ondervoorsitter)            – Tel O79-64O-I9O6
Emil de Villiers (Penningmeester/Waarnemende Sekretaris)          – Tel O83-4I7-7311

Dit is met leedwese dat ons bekend moet maak dat die ANB se  sekretaris mnr Jannie Brink ons strydgenoot en vriend, Jannie Brink op 28 Mei 2019 oorlede is.  Maar ons weet dat hy die stryd volstry het. Ons wil sy voorbeeld navolg en sy gedagtenis eer ter wille van sy jarelange onselfsugtige werk in ons organisasie as sekretaris en sy onverbiddelike standvastigheid in die stryd teen die leuen en die aanslag van die liberalisme en die vyande van ons volk. Hy het altyd vasgestaan in die geloof in God drie-ening en was ons daarin ook ‘n voorbeeld gewees.  Ons wil dan ook gretiglik in daardie gees die stryd voortsit.

U moet dus vir enige administratiewe navrae die waarnemende sekretaris, Emil de Villiers kontak wat die funksie verrig totdat ‘n nuwe sekretaris op die jaarvergadering verkies sal word.


Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris,
Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 62,
Thabazimbi, 0380

prentjie1

Geef een reactie