Auteursarchief: HoofANBredakteur

ekisdietrekker

Het die Afrikanervolk ‘n reformasie nodig na sy ware erfenis en kultuur?

Erfenis, kultuur…

Dit is swaar woorde. Woorde wat mense nie vandag graag gebruik nie, behalwe om te spot.

Hoe het dit gekom dat ons hierdie begrippe so minag?

Wanneer is ons besig met kultuur en wanneer is dit maar net tradisie of gewoonte of selfs mode?

Maar wat is kultuur?

Vir meeste mense is kultuur iets vaags wat te doene het met braaivleis en koeksisters, ‘onder die belt’- grappies en die praat van ‘n soort gemengde Afrikaans/Engels…

Maar dit is nie kultuur nie. Dit is goeie of slegte gewoontes.

Ware kultuur is daardie eienskappe wat van ‘n groep mense ‘n volk maak. Wat hulle saamsnoer rondom ‘n gemeenskaplike geestes-besit, ‘n gesamentlike geestes-erfenis. * * *  (sien verduideliking onder)

Daarom, moet die woord kultuur vir ons beteken: ons Bybelse beginsels, ons land, ons taal, ons  volksmusiek — volkspele, volksliedere…

Dit bring ons by nog ‘n vraag:

Waar pas musiek in by kultuur?

Musiek is een van die maniere waarop kultuur homself openbaar. Musiek is deur die Here aan ons gegee tot opbouing en versterking van wie ons is.

Ons mag musiek nie ligtelik opneem nie.

Musiek is nie sommer so nie. Dis baie besonders. Dis magtig.

Maar ook musiek is bederf deur die sonde. Die eerste geweldadige lied, deur Lameg, tot eer van homself gekomponeer, het al gewys hoe musiek aangewend kan word tot haat en vernietiging. Daarteenoor wys die Psalms weer, tot eer van God geskryf, hoe musiek kan opbou en verhoog.

As dit verkeerd gebruik word kan dit vernietig, doodmaak, verander.

Daarom gebruik die vyande van God musiek téén die kinders van God. Lank reeds is hulle besig om,  veral met musiek, ons oorge-erfde Afrikaner-kultuur te vervang met vreemde kultuur.

Oral waar vandag musiek gespeel word, hoor ons nagemaakte Amerikaanse/internasionale anti-kultuur. So gaan dit nou al vir meer as tagtig jaar aan. Ons het hierdie afbrekende anti-musiek al so gewoond geraak, ons dink dit is ons eie.

Daarmee saam het ons al meer ons vermoë verloor om te onderskei tussen verfynd en onbeskaafd. Kyk maar — in plaas van die sierlik uitgewerkte passies van ons eie, besonderse volkspele, staan ons nou en heupswaai en ruk op ritme — soos enige rowwe kind van Afrika.

Kyk maar ook na ander kunsvorme — die mooi van die Skepping word nie meer uitgebeeld, tot eer van die Skepper nie – nee, die dierlike laagheid van die sondige mens word gedurig in ons gesigte gedruk.

Vermaak — selde of ooit is daar meer goeie, skoon humor — waar die mens vir homself lag. Nee, alewig die verlekkering in al wat smerig en agterbaks is.

So ploeter ons in die ‘lekker’ modder rond – en so sak ons weg in ’n moeras van geen kultuur, geen identiteit, geen toekoms.

Is ek té erg, té radikaal? Nee, ek dink nie so nie.

Sopas in Oktober het ons weer die geskiedenis van die Reformasie herdenk. Dit is nie outydse geskiedenis nie.

Dit is gister – vandag – môre. Die hervormers van die 16de eeu, is die (Afrikaner)volk van nou, en die geloofs-helde van môre…

Dit het alles met ons en ons bestaan hier in Afrika te make, want ons volk is in die lewe geroep vanuit die reformasie.

Semper reformanda!

Dit was die roepwoord van ons volk se beginjare.

Weer ‘n swaar woord met groot betekenis…

Wat beteken reformeer?

Dit beteken = terugkeer.

Weg van wat ons gewórd het – lekker eet, lekker stout wees, lekker vloek, lekker ‘glo’…

Terug na ons erfenis en alles wat suiwer, mooi en goed is.

Terug na wie God ons gemaak het: gelowig, wit, Afrikaans.

Binne gesin, familie, volk.

Terug na God.

“Ek is die Trekker met my wa.

die wit kind van groot Afrika.

Ek is geen vreemde

uit vreemde hoek,

Wat hier na goud

en roofgoed soek.

Ek kom my ryke erf’nis vra,

Ek kom dit soek en speur dit na

Erfseun van my Afrika.”

~ Totius ~

 

* * *  Ter verduideliking –

Met Geestes-besit en geestes-erfenis word bedoel:

 1. Bo alles, die onvervalste Woord van God, in die Afrikaanse taal bekend as die 33/53-Bybel.
 2. Die rotsvaste, oorgelewerde geskrifte, waarin ons gelowige voorouers lankal reeds al die kwessies van die dag deurtrap en uitgeklaar het –  gestaaf vanuit die Bybel en gegrondves op die Woord. Ons noem dit  Belydenisskrifte. Vandag vir ons so te sê verlore, omdat ons, ons ore  uitleen aan kwaadwilliges wat dit afmaak as outyds / anti- Bybels /  ‘kerks’…

(Vir die wat vergeet het = kerk beteken kinders van God)

 1. Die ware geskiedenis, sonder die invloed.van on-Bybelse ideologieë — wat ons aan ons kinders moet vertel sodat hulle die hand van God daarin  kan herken.
 2. Al die opheffende prosa en poësie, skilderye, beeldhouwerk, kunswerke (dink bv aan die tappiserieë en friese wat in die Voortrekker-Monument hang)… ons  kunsliedere, volksliedere, volkspele…

ENGELS, ENGELS ALLES… AFRIKAANS!

Gepubliseer ANB Nuusbrief April 2006

Tans is daar ongeveer 5 000 moedertale op aarde. Van hulle sal meer as die helfte teen 2100 nie meer gepraat word nie. Afrikaans hoef nie een van die tale te wees wat uitsterf nie, skryf MARISA HAASBROEK.

Nog nooit in die geskiedenis was daar ‘n taal wat deur so baie mense op so baie plekke gepraat word as tans met Engels nie. In 1936 was daar 174 miljoen mense wat Engels as moedertaal gehad het en 20 miljoen mense wat Engels as tweede taal gebruik het. In 1986 het 300 miljoen mense Engels as moedertaal gebruik en 400 miljoen as tweede taal. Teen 1997 het die syfer gestyg tot 350 miljoen mense met Engels as moedertaal en 700 miljoen met Engels as tweede taal. Daarby kon 1800 miljoen mense hulself op ‘n manier met Engels oor die weg help.

Engels is ongetwyfeld tans die taal van die diplomasie. ‘n Waarnemer was byvoorbeeld in 1991 tydens ‘n politieke konferensie in die Balkan, geskok toe omtrent al die deelnemers, wat Russies goed magtig was, verkies het om in gebroke Engels met mekaar te praat. Daardie lande sien Rusland as ‘n onderdrukker en Engels is dus meer neutraal vir hulle, maar die groter gebruik van Engels bly nietemin ‘n wêreldwye neiging. Soos in die Europese Unie met sy ses amptelike tale en al, word Engels tans meer gebruik as Frans of Duits.

In die lugvaartbedryf praat almal Engels. Is daar in ‘n land twee amptelike kennisgewings, is een waarskynlik in Engels. Daar word baie meer Engelse koerante en tydskrifte gepubliseer as in enige ander taal. Engels is die taal van die Internet en van die meeste flieks en TV uitsendings. ‘n Mens hoor Engelse woorde in ‘n Duitse nuusbulletin, in ‘n Franse sportverslag, in gesprekke tussen Zoeloe en Afrikaanse tieners. Belangriker nog, as twee mense verskillende tale praat, praat hulle meestal Engels met mekaar, synde in die gange van die VN of in ‘n rekenaarwinkel in Singapoer. Ek het al, tot my spyt, Engels met Nederlanders gepraat!

Nooit het ek kon dink dat ek met iets wat Mahatma Ghandi gesê het, sou saamstem nie, maar ‘n mens is lus om saam met hom te weeklaag: “… people seem to be drunk with the wine of English and they speak English in their clubs, in their home and everywhere. They are denationalized.” Die feit dat hy dié uitspraak in 1946 in Engels gemaak het, maak dit juis meer ironies.

Daar is tale in die wêreld met meer moedertaalsprekers as Engels. Chinees het 700 miljoen van hulle en Hindi (van Indië) ook 350 miljoen, maar hierdie tale word in ‘n enkele, goedbegrensde gebied gepraat en is nie sulke wêreldwye tale soos Engels nie.

Tydens die Romeinse Ryk het tale ook teen so ‘n duiselingwekkende tempo soos vandag tot niet gegaan. Kyk ‘n mens na ‘n kaart van die grondgebied waaroor die Romeine teen 100 vC die septer geswaai het, was daar ongeveer sestig tale in gebruik. Vyfhonderd jaar later het net tien tale in hierdie gebied oorgebly. Die sterkste twee was Latyn en Grieks. Die linguïs, Andrew Dalby se beskrywing van hoe ‘n tipiese nieLatyns-sprekende gesin in daardie dae sou redeneer, verduidelik goed wat die dinamiek van so ‘n taalverplasing is.

Sprekers van minderheidstale wat hulself binne ‘n groter gemeenskap en ekonomie bevind het, kon besluit het dat hulle niks met die nuwe taal te make wou hê nie. Maar dan het hulle hul afgesny van ‘n moontlike inkomste. Baie gou sou hulle besef het dat handel en beroepsmoontlikhede in Latyn meer was. Hulle kon dus besluit het om Latyn net te praat as dit noodsaaklik was. Mettertyd sou hulle Latyn egter goed kon praat. Spoedig sou so ‘n gesin moes kies watter taal hulle hul kinders sou leer. Hulle kon daarop aandring dat die kinders net hulle moedertaal praat. Maar hulle sou aan hulself moes erken dat daar meer geleenthede vir hul kinders sal wees as hulle Latyn goed kon praat en sou die kinders dan Latyn begin leer. Die kinders sou dan min of meer tweetalig groot word. Hulle sou die ou taal meer by die huis en in die buurt hoor en Latyn in die handel en by die werk.

In die Romeise Ryk is beweeglikheid aangemoedig en die kans dat ‘n volgende geslag met iemand trou wat ‘n ander moedertaal praat, was groter. As hulle self ouers in so ‘n gemengde huwelik word, sou hulle doelbewus moes besluit in watter taal hulle die kinders gaan grootmaak. Latyn sou al hoe meer na die logiese keuse lyk.

Soos wat die klem met elke volgende geslag al hoe meer op Latyn val, word die motivering om die ou, plaaslike taal enigsins aan te leer, al hoe kleiner. En mettertyd verdwyn die ou taal heeltemal. Soos in die geval van Latyn destyds, praat meer mense Engels, omdat Engels tans die voertuig na groter welvaart is.

Koning Kamehamela IV van Hawaii wat in 1855 die volgende gesê het, som die huidige beskouing oor Engels goed op: “… it is my firm conviction that unless my subjects become educated in this tongue (Engels), their hope of intellectual progress, and of meeting the foreigners on terms of equality, is a vain one.”

Met hierdie uitspraak het die koning in wese die doodvonnis van Hawaiis geteken. In 1870 het Engels in Hawaii die taal van alle wetgewing geword, in 1893 is die monargie omvergewerp deur ‘n gesamentlike poging van buitelandse sakemanne. Kort daarna het Amerika Hawaii geannekseer. Al het die Hawaiiers hul taal en kultuur opgeoffer, omdat hulle Engels as ‘n hoër-status taal gesien het, het dit hulle niks gebaat nie. Vandag is hulle ‘n minderheid in hul eie land en bevind hulle hulself meestal in lae-status-poste wat swak betaal.

Veeltaligheid is sommer ‘n oorlas en hoe gouer almal Engels praat hoe beter, meen baie mense. Die meeste van hulle is interessant genoeg Engelssprekend. Hulle is verkeerd. Soveel tale as moontlik moet bewaar bly. Dis dalk die maklikste om dit met behulp van die ekologie-beeld van biodiversiteit te verduidelik: as die genepoel van ‘n spesie te klein raak, raak die spesie kwesbaar vir siektes. Dis presies dieselfde met tale.

Talle linguïste is van mening dat elke taal in die wêreld ‘n unieke denkstelsel het, unieke kennis het en dus ‘n unieke bydrae maak tot die menslike ervaring. Gestel daar steek oor ‘n eeu weer ‘n geestelike gogga, iets soos kommunisme, sy kop uit en daar is net twee tale in die wêreld oor. Van waar af gaan die verset kom teen die dwang op denkvryheid as die hele mensdom op presies dieselfde manier dink?

‘n Sprekende voorbeeld van hoe kennis in ‘n spesifieke taal ingebed is, kom uit die taal Noord-Fries, wat tans ‘n minderheidstaal is wat net op die eilande Föhr en Amrum noord van Duitsland gepraat word. In alle moderne Europese tale kry ons ‘n woord vir die pituïtêre klier (ook bekend as die harsingslymklier), wat gewoonlik óf ‘n Latynse óf ‘n Griekse oorsprong het. Sulke akademiese woorde dui gewoonlik daarop dat net mense soos dokters en ander anatomiekenners weet van die bestaan van dié klier. Dié klier is in die meeste diere maar omtrent so groot soos ‘n ertjie en boere en slagters sal dit gewoonlik nie oplet in skape, varke of beeste nie.

Maar die Noord-Frieslanders het ‘n gewone, en baie bekende naam vir dié klier. Hulle noem dit ‘n brajnkoop, ‘n breinknoop. Hoekom? Want Noord-Frieslanders is tradisioneel walvisjagters, wat die klier by dié dier gesien het. In walvisse is dit inderdaad baie meer opvallend en so groot soos ‘n lemoen. Noord-Fries gebruik selfs die woord in een van sy idiome, wat waarskynlik uit die walvisjagtyd kom. “Hi wiar so areg, at ham a brajnkoop baarst”, Hy was so kwaad dat sy harsingslymvlies gebars het. Die walvisjagters het opgelet dat ‘n walvis wat geslag is na ‘n lang en harde geveg met die jagters, bloeding in hierdie klier gehad het. Eers in die 1970’s het die Kanadese navorser Selye sy stresteorie bekend gemaak en deur sy navorsing bevind wat die Noord-Fries-landers al vir eeue weet — naamlik dat stress die pituïtêre klier beskadig.

Dink net, as meer mense Noord-Fries geleer het, kon ons dié kennis al lankal gehad het! ‘n Mens kan nie help om te wonder hoeveel kennis vervat is in daardie vyftig tale wat in die Romeinse Ryk tot niet is nie. Sou sprekers van hierdie tale dalk geweet het van ‘n geneesmiddel vir kanker of ‘n leidraad gehad het wat die wêreld met sy huidige energiekrisis kon help?

Die linguïs, Marianne Mithun is van mening dat as ‘n taal in die vergetelheid verdwyn, die intiemste aspekte van daardie kultuur ook kan verdwyn: maniere waarop daardie sprekers hulle ervarings tot woorde bring, hoe idees met mekaar in verband gebring word, hoe mense met mekaar in verhouding tree. Die meer bewuste aspekte van die taal is ook tot niet: tradisionele rituele, praattaal, mites, legendes en selfs humor. Baie keer sê mense dat as hulle ‘n ander taal praat, hulle ander dinge sê en selfs dink.

‘n Taal wat tot niet gaan, is ‘n verlies vir die hele mensdom, want dis ‘n verlies aan insig in ander mense se belewenis van die wêreld, sê Mithun. Andrew Dalby is van mening dat die mensdom hierdie wisselwerking van verskillende kennis- en denksisteme nodig om voortuitgang te verseker.

Ons aanvaar dus dat dit noodsaaklik is om tale te bewaar, maar my saak en verantwoordelikheid lê ten eerste by my eie moederaal. Hoe stuit ‘n mens die agteruitgang van Afrikaans? Wat doen jy as al hoe meer mense om jou verkies om hulle kinders eerder Engels te leer, omdat soos hulle net soos die burgers van die destydse Romeise Ryk sê: “Hoe anders gaan hulle eendag werk kry?

In die eerste plek moet ons die unieke bydrae van Afrikaans, soos enige ander taal, tot die mensdom se ervaring en kennis besef. Presies waar dit lê, sal slimmer mense as ek moet uitdink. Konkrete voorbeelde soos die Friese klier rakel ‘n mens helaas nie so maklik op nie. Ek voel tog aan dat Afrikaans ‘n verbondenheid met die landskap het, wat dalk uitsonderlik is. Ek dink hier aan ‘n karakter in Ben Venter se roman Waterbobbejaan wat ‘n probleem “oopdink”. ‘n Mens sien amper die wye Afrika ruimtes in die man se kop as hy tot ‘n oplossing kom. So-iets kom meermale in ons letterkunde voor.

alreeds in 1683 het Leibniz gesê dat taal en nasie saam floreer. Nasionaliste redeneer immers só: ek behoort tot hierdie groep mense omdat ek gene, geskiedenis en geloof met hulle deel. Daarom praat ek die taal van my groep, is ek lief vir en trots op my taal. Vir so iemand is dit baie moeiliker om sy taal prys te gee, as vir iemand wat aan homself dink as ‘n blote indiwidu in ‘n see van mense.

wat aan homself dink as ‘n blote indiwidu in ‘n see van mense. Fichte het gesê dat ‘n taal ‘n nasie se siel is. Hy het bygevoeg dat diegene wat dieselfde taal praat aan mekaar verbind is met onsigbare bande. Waar daar ‘n afsonderlike taal bestaan, bestaan daar ook ‘n afsonderlike nasie. Om Afrikaans (of enige ander taal) te bewaar, is dit belangrik om die taal se gebruiksvelde so wyd as moontlik te hou. Andrew Dalby sê dat as ‘n taal aan’t uitsterf is, sy woordeskat en grammatika al kleiner word. Wat gebeur is dat die sprekers van die taal dit nie langer voed nie.

die taal dit nie langer voed nie. CL Barber sê taal het veral ses gebruiksfunksies.

‘n Mens gebruik taal in die volgende funksies:

 • Om jou gevoelens mee uit te druk.
 • Om in te speel.
 • As ‘n instrument tot denke.
 • As ‘n manier om die bande tussen mense te versterk.
 • Om ander mense te beïnvloed en dus ook saam met ander mense te kan werk.
 • Omdat jy deel is van ‘n spesifieke groep mense, dit maak jou deel van ‘n taalgemeenskap.

Die taak van elke Afrikaner is om Afrikaans so dikwels as moontlik op al ses maniere te gebruik. Dink aan elke keer wat Afrikaans gebruik word in enige situasie as ‘n klein oorwinning, nog ‘n asemteug langer wat vir Afrikaans gewen word. Wanneer al daardie baie asemteue bymekaar kom, raak dit ‘n magtige wind. So kan ons, ons taal maar daarmee saam ons unieke uitkyk op die lewe, overgesetsynde ons identiteit behou.

Onthou gerus dat ook vir die magtige Engels die wiel kan draai. Wie praat immers vandag nog Latyn soos Julius Ceaser dit gepraat het? Met soveel tweedetaalsprekers wat Engels tans so geradbraak praat, gebeur dit dalk eerder vroeër as later.

BRONNE GEBRUIK:

 •  Language in danger, Andrew Dalby, Penguin Books, 2002, ISBN 0-140-29064-8
 • The story of language, CL Barber, Pan Books, 1972, ISBN 0-330-33048-9

ANB Nuusbrief – Wat van Volksbehoud?

trapblokkies

10 September 2021

Verwoerd aan die woord: 

“…Dan ‘n laaste gedagte. ‘n Mens moenie net dink aan menspotensiaal en volkspotensiaal nie, want per slot van rekening is hulle maar net tekens van die materiële of die sienbare voorspoed waarna jy soek. Dit is goed om die materiële voordele van jou land te ontwikkel. Dit is goed om mens en volk in te span om jou land ryk en sterk te maak. Deur daardie voorspoed kan jy agting in die wêreld afdwing; kan jy aanvalle afweer; kan jy respek verwerf vir wat jy daeliks verrig. Dit is alles goed; dit is alles noodsaaklik. Dit stel jou ook in staat om die middele aan te skaf wat jy nodig het vir jou landsverdediging. Dus: Inspanning van die mens tot sy maksimale krag, die opbou van die vertroue en die krag van ‘n volk, is alles goed, maar dit tog bykomstig — dit moet ons ook besef — tot iets wat essensieel is.

Daardie iets wat essensieel is, is die volk se stryd om voortbestaan. Volksbehoud neem voorrang bo enige materiële voordeel. Daar sal tye wees wanneer jy die materiële voordeel sal moet prysgee en jou menspotensiaal sal moet inspan op maniere wat jy miskien nie graag sal wil nie. Materiële voordele sal dan moet verloën word ter wille van volksbehoud. Dit is waarmee ek wil afsluit: Die gedagte dat menspotensiaal en volkspotensiaal in diens van die behoud van die volk moet wees, van die volk se voortbestaan, van die volk se identiteit, van sy karakter.

In ons land is dit belangrik omdat dit bedreig kan word deur te veel gebruik te maak van nie-blankes wat eintlik ook ‘n reg op volksbehoud en voortbestaan van hul eie het. Nogtans is daar diegene wat pleit dat hulle ingespan moet word as ‘n deel van die opboumiddels van ons materiële voorspoed, kom wat wil. Met ander woorde, hulle wil met die oog op voorspoed onbeperk die bruikbaarheid van die nie-blankes in ons midde ontwikkel en aanwend. Hulle wil dit nie op hulle eie, binne hul eie gemeenskap op landsgebied waartoe hulle geregtig is, doen nie, maar vir eie doeleinde uitbuit as ‘n deel van een gemengde volk van Suid-Afrika. Dan sal dit beteken dat ‘n menspotensiaal ingetrek word waardeur die blanke se volksbehoud, sy volksidentiteit, verlore kan gaan. Daardie prys mag nie betaal word nie. Die volksbehoud het voorrang. Die volkspotensiaal en die menspotensiaal is sy dienskneg.

Dit geld nie net op die terrein van rasseverhoudings nie. Dit is nie net waar van Suid-Afrika met sy spesiale vorm van bestaansprobleem nie. Dit is ook waar van ander lande waar die kleurfaktor glad nie in die prent kom nie. Ek wil die voorbeeld noem wat teenswoordig in verskillende tydskrifte en koerante ontleed is, naamlik Switserland. Switserland is ‘n staat wat geweldig ontwikkel en ‘n baie hoë peil van voorspoed bereik het met die gevolg dat sy eie menspotensiaal nie meer vir sy dienste genoeg is nie. As gevolg daarvan word groot getalle mense in sy bedrywe ingespan wat veral uit Italië en Spanje afkomstig is. Hy is egter so gesteld op die behoud van sy volk, van sy volksidentiteit, dat hy sorg dat hierdie inkomende werkkragte in ‘n hoë mate apart gehou word van sy eie burgery. Switserland sorg dat die verblyfstermyne van sy werksbesoekers sodanig is dat hulle nie in die volk ingelyf sal kan word nie. Hulle moet van tyd tot tyd teruggaan na hulle eie lande. Met ander woorde doelbewus word gebruik gemaak van trekarbeid.

Die faktor van kleur is nie daar teenwoordig nie. Daarom merk die wêreld dit nie op nie. Maar dit is apartheid in ‘n bepaalde sin van die woord, met die gebruik van trekarbeid, net soos dit ook elders, onder meer hier, bestaan. Die grondgedagte daaragter is ‘n regmatige, wat ons moet aanprys, naamlik dat Switserland, met sy eeue oue geskiedenis en nieteenstaande hy ook uit meer as een volksbestanddeel saamgestel is, sy eie volksidentiteit nie wil laat verlore gaan as gevolg van die huidige behoefte aan menskragte van elders nie.

Menspotensiaal en volkspotensiaal moet dienstig wees aan volksbehoud. Behoefte daaraan moet die volk nie vernietig nie. Elke volk het reg op sy eie land en op al die moontlikhede van sy land. Wanneer hy dit opbou en gebruik maak van ander, moet dit nie sy bestaan bedreig nie. …”

Bron: Verwoerd aan die woord II, die laaste vier jaar; saamgestel deur Wilhelm J. Verwoerd; bl. 371-373.

Nou vriende, moet ons onsself die vraag afvra in hoe groot mate het ons hierdie waarskuwing verontagsaam? 

Maar daar is hoop. Ons kan opnuut leer en inkeer en doelgerig werk daaraan om ons identiteit te kan behou ten spyte van wat om ons vergaan. Begin deur jouself af te vra waarby jy in jou vrye tyd betrokke is. En waarby jou kinders betrokke is. Ondersteun dit die behoud van ons volksidentiteit?  So nie, raak betrokke by die ANB en help terugkeer en bou op die vastigheid van nasionalistiese beginsels, die lesse geleer uit ons geskiedenis en die voorbeelde van ons heldedom. Sluit aan by die ANB. Vind meer uit oor ons en ondersteun die uitdra van hierdie boodskap van hoop.  

ANB Nuusbrief. Afrikanerbemagtiging deur nie te stem nie.

stembus-gif

deur Bertus Radford

9 September 2021

Met die naderende munisipale verkiesing word die vraag weer gestel of daar enigsins sin daarin is om te stem, en indien wel, vir watter van die opposisiepartye? Die ANC gaan uit hul pad deur Suid-Afrikaners by die stembus te kry, veral die Afrikaners. Die vraag wat hieruit ontstaan is, waarom die geweldige angstigheid om die Afrikaner tot die stembus te dwing? Die antwoord is voor die hand liggend. Deur die Afrikaner tot die stembus te beweeg wil hulle hul ontwettigheid te bowe kom en hulself daardeur legitiem verklaar. Dus, die Afrikaner is van die grootste belang vir sy geloofwaardigheid, al beteken dit dat die Afrikaner vir die opposisiepartye stem. Die logiese redenasie van die kant van die ANC behoort tog te wees om die steun op hulself te verenig. Indien dan nie, deur die steun van die opposisie weg te hou en daardeur hul persentasie te verhoog, maar hier gebeur die teenoorgestelde.

’n Algaande groter ontevredenheid gaan van volksgenote uit deurdat stadsraadslede, deur die Afrikaners ingestem, nie aan hul beloftes voldoen nie. So het ironies genoeg, selfs die verloopte Flip Buys, Solidariteit, enkele weke gelede die opmerking gemaak dat die demokrasie in Suid-Afrika gefaal het en stadsraadslede nie hul plig doen nie. Voortdurend hoor of sien die Afrikaners die krisisse wat dag tot dag opduik en dat hul klagtes op dowe ore val, indien hul enigsins die betrokke raadslid kan opspoor. Terwyl die soustrein gery word is dit die belastingbetaler wat die hand diep in die sak steek.

Die gedugte Franse veggeneraal Napoleon Bonaparte se uitgangspunt was om nooit die vyand aan te vat op die terrein deur die vyand gekies nie. Alhoewel hierdie nie ’n algemene verkiesing is nie, bly die beginsel nog dieselfde. Die ANC besef die magteloosheid van die Afrikaner wanneer die stembus ter sprake kom. Hierdie konvensionele stryd ontmagtig die Afrikaner tot in sy diepste wese. Hierdie magte besef die Afrikaner moet weggekeer word van ’n langdurige politieke guerillastryd en daardeur verhinder word dat hulle op die vyand se swak plekke en flanke konsentreer.

Laastens, maar nie die minste nie, nooit mag vergeet word dat God Drie-Enig uitgeskryf is uit die huidige grondwet, deur diegene wat die verkiesing uitgeroep het. Derhalwe behoort die gelowige homself te distansieer van hierdie proses en daardeur sy of haar hande skoon hou.
Die Afrikaner se pad is baie duidelik uitgelê. Keer die verkiesing die rug en weier om geloofwaardigheid te verleen aan ’n ongeloofwaardige proses en daardeur homself op die wêreldkaart te plaas van diegene wat geweier het om in te val by planne daarop gemik om die Afrikaner te ontmagtig.

Ons oproep is dus ondersteun jou volk se saak deur NIE aan die regime se verkiesings deel te neem nie, maar betrokke te word by die stryd en aan te sluit by jou mede-Afrikanernasionaliste van die ANB.   Vir meer oor ons: Grondslag en doelstellings. Om aansoek te doen om te sluit vind die vorm hier . In dien jy meer wil weet kontak ons gerus.

ANB Nuusbrief – Die dolk 6 September 1966 – 6 September 2021

241520459_1527610957580348_6341379146123110174_n

Die dolk

Elk uur, minuut, sekonde – moord!
Die skindertaal en leuenwoord
van oraloor, van alle kant,
sensasioneel skandaal geplant
om volkehart en siel te brand
met vlammend pyn, met tranebrood…
gans onbeskermd ons siel, ontbloot.

Blind strompel onse Boerevolk,
verdwaal… Van die getuie-wolk
wat hom versterk het, weggeloop;
sélf eie skild en skans gestroop.
Tot sterwens siek en sonder hoop –
selfs God se Woorde drog-vertolk.
Blink in sy bors : die vyandsdolk.

Dié dolk wat eens ons Volksman dood
word elk dag, opnuut gestoot –
rooi bloed getap, deur tyd verswart,
uit Afrikaner-volk se hart…
Hoe lank voor daar uit smet en smart
‘n nuwe waarheids-krag sal groei,
ons volksgeloof weer op sal bloei…?

© Stienie

ANB Nuusbrief – Die Grensoorlog – Was dit verniet?

rsa-vlag-met-soldateIn die 1970’s tot 80’s het baie van ons seuns en jongmanne vanaf die huis vertrek, om ons landsgrens te beskerm teen landsvyand. Aan die begin was daar groot waardering en erkenning vir ons seuns en manne, maar later het dit alles geëindig in ’n grys wolk van stilte … want daar is “vrede” gemaak.

Ons helde is nie meer genoem nie, en die wat huiswaarts gekeer het, was stil en verslae.

So baie het hulself “verloor” aan die grens – teruggekom as wrakke of lewende dooies. Want hulle het vriende en makkers rondom hul sien sterf op verskriklike maniere – uitmekaar geskiet, vermink, en self sielkundig verniel of vernietig…

Maar by die huis het niemand verstaan nie. Nie hulle familie nie, nie hulle vrouens nie, nie hulle werkgewers nie …

Baie het hulle aan drank en vroue vergryp, die kerk verlaat, ’n egskeiding deurgegaan … Sommige kon nie ’n vaste werk behou nie, óf het die lewe vir hul geliefdes bitter moeilik gemaak – die prooi van onredelike woedebuie en depressie …

Niemand het hulle verstaan nie, en hulle het nie verstaan wat gebeur het nie. So moes hulle vir die res van hul lewe worstel met die vraag: Waarom het ék oorgebly? Was dit nodig? Was alles tevergeefs?

Vandag wil ons vir hulle sê: Nee! Dit was nié verniet nie.

Waarom sê ons so?

Want as ’n mens se hart reg is, en jy vir die regte saak stry, is dit nóóit verniet nie, en nóóit ’n verlore stryd nie. Selfs al lyk dit ook so.

Dink só daaraan:

Wat sien die ongelowige wêreld as hulle na die kruis op Golgota kyk?

Hulle sien ’n lewe wat goed begin is in Betlehem, spoed optel met groot getalle volgelinge, wonderwerke en tekens en woorde vol belofte … en toe loop alles skeef – die Verlosser sterf, soos alle mense sterf. Nee, veel erger, Hy sterf op die skandelikste en wreedste manier wat hulle daardie tyd kon uitdink.

Onskuldig. Verniet.

Wat sien ons, die gelowige kinders van God, as ons na die kruis op Golgota kyk?

Ons sien ons Verlosser, Jesus Christus, en ons sien die grootste wonderteken ooit – meer as al die klein oorwinnings (verlamdes wat weer kon loop, blindes wat weer kon sien, melaatses wat gesond word). Ons sien God wat mens geword het, sodat Hy vir ons sondes versoening kon doen. Ons sien Christus Wie uit die dode opgestaan en oorwin het.

Ja, Hy hét oorwin, ons weet dit vas en seker, al moet ons vandag nog steeds fisies die gevolge dra van ons sonde, en al gaan ons nog steeds dood aan die einde van ons lewe. Vir ons het die dood nou net ’n deurgang geword na dié lewe – die éwige lewe, waar daar geen oorlog, geen pyn, geen verdriet en geen misverstande meer is nie.

In Christus is ons ook oorwinnaars.

Méér as oorwinnaars!

Ons seuns het grens toe gegaan omdat hulle opgeroep is vir landsdiens – diens aan hul land en volksgenote. Met daardie doel was daar niks fout nie. Dit was ’n edel doel. Dit was goed en reg.

Hulle kan trots wees op hulself. Hulle móét trots wees op hulself. Ons móét trots wees op hulle. Hulle is oorwinnaars, selfs al is ons land deur ander verraai.

Ons moet ons manne ondersteun en gebrokenes help. Ons moet die geskiedenis van hul heldedade aan ons kinders vertel, sodat die regte trots kan voortleef – die trots van ’n volk wat nié saam met die verraaiers oorgegee het en gesê het: “Kom, vat ons land” nie.

Ons ís oorwinnaars.

Ons hoef nie te maak asof ons lewende dooies, hulpelose slawe, onderdruk deur vreemdelinge en vertrap deur lae verraaiers, is nie. Ons is oorwinnaars as ons net weer ons voete vas plant hierop:

 • ons Bybel (in Afrikaans is dit die Bybel wat heel eerste vertaal is uit die grondtale, die 1933/53)
 • ons geloofserfenis (die berymde Psalms, die Belydenisskrifte, waarin herhaal word wat ons glo, vanuit die Bybel)
 • ons geskiedeniserfenis (ons monumente, geskiedenisboeke, Afrikanerkultuur en taal).
 • Ons landen ons grond.

God het ons hier geplaas, in hierdie mooi land. Hier het Hy van ons ’n volk gemaak, en daarom moet ons dit so handhaaf en beskerm.

Maar ons eintlike oorwinning lê daarin dat ons weet: Ons eindbestemming is nie binne óf buite landsgrense nie, maar daar waar ons nog nie kan sien nie, maar wel van weet – op die nuwe aarde…

In Christus is ons oorwinnaars, méér as oorwinnaars!

En niemand (geen verraaier of leuenprediker of swartsmeerder) kan dit óóit van ons wegneem nie.

(Christina Vorster)

 

Meer oor die ANB Kontak die ANB  Donasies  Lidmaatskap Gesiggieblad (Facebook)

DIE “NUWE NORMAAL”, OOK BEKEND AS DIE “NUWE WÊRELDORDE”

nuwe-normaalSommer baie gou nadat die hele wêreld in Maart vanjaar basies tot stilstand geruk is deur die
uitbreek van die Covid-19 krisis, nadat die Corona virus uit China binne enkele weke oor die
aardbol versprei het, het “kenners”en “meningsvormers” ons in die hoofstroom media begin
voorberei daarop dat “niks ooit weer dieselfde sal wees nie” en dat dit wat ons as die normale
gang van ons daaglikse lewe geken het, nooit weer soos voorheen sal realiseer nie.
JOHANNES BARNARD kyk na die verloop van die sage en vra vrae oor watter agenda werklik
agter die “nuwe normaal” skuil.

Op Engels is daar die bekende spreekwoord wat lui “hindsight is a perfect science”. Rofweg in Afrikaans vertaal beteken dit iets soos “tyd bring volkome perspektief”. Ongeveer tien maande het nou verloop sedert die wêreldwye komplot rondom Covid-19 so skielik op ons afgekom
het. In hierdie tien maande het ons tyd gehad om effens tot verhaal te kom, na al die gespartel van die meerderheid om finansieel te oorleef en op verskeie ander wyses ook staande
te bly.

Ná tien maande waarin ons een lang wipwaentjie-rit beleef het en waarin dinge gebeur het wat ‘n dekade of wat gelede nog onmoontlik geklink het, is dit tyd om te probeer sin maak
oor die stand van sake rondom ons, asook in die res van die wêreld.

So baie het intussen gebeur, dat ons eintlik al vergeet het hoe skielik – en op die oog af onskuldig/toevallig – hierdie ingrypende wêreldkomplot op ons afgekom het. In Suid-Afrika,
byvoorbeeld, het die media ons binne weke voorberei op iets groots. En toe daar vertel word dat Suid-Afrikaners uit hul vakansie vanaf Italië teruggekeer het en positief getoets is vir
die virus, was die Suid-Afrikaanse publiek reeds gekondisioneer om te glo dat die “pandemie” op ons voorstoep is en nie meer gekeer kon word nie.

Net soos in die geval waar  die politiek ontleed moet word, kan ‘n mens egter vandag by terugskouing en met nugter beredenering maklik die stukke van die legkaart inmekaar pas
om te sien dat die verloop van hierdie gebeure – net soos in die verloop van die meeste politieke sages – geen toeval was nie. Dit was heel waarskynlik ‘n komplot wat jare gelede
reeds deeglik beplan is.
Laasgenoemde stelling kan ondersteun word as ‘n mens gaan kyk na die term “Predictive Programming”. Daar is nie eintlik ‘n goeie, beskrywende Afrikaanse vertaling van hierdie
term nie. Dis ‘n term wat gebruik word as deel van die sielkunde agter breinspoeling van massas, waarin mense met subtiele propaganda voorberei word om uiteindelik, teen
enige logika, ‘n sekere agenda te aanvaar wanneer dit uitgevoer word.

Hierdie tegniek word ten beste geillustreer deur die wyse waarop die media (in al sy vorms) saamgewerk om groot massas mense vooraf voor te berei vir ‘n sekere situasie.
As voorbeeld hiervan het daar in 2011 reeds ‘n film uit Hollywood (waar anders”?) gekom wat die massas in hul onderbewuste begin voorberei het vir die wêreldmedia se histerie wat
gevolg het met die uitbreek van Covid-19 in China.

Hierdie film, genaamd “Contagion” is heel toevallig kort na die uitbreek van Covid-19 deur verskeie groot TV-kanale wêreldwyd weer uitgesaai, net om seker te maak die boodskap
sink in. Die film handel oor ‘n dodelike virus wat in ‘n hospitaal in Amerika ontdek word en daarna paniek oor die hele wêreld heen veroorsaak.

Verskeie ander voorbeelde van die tegniek van “Predictive Programming”, wat saam met die gewone instrumente van massa-breinspoeling aangewend is om sedert die einde van Februarie 2020 paniek onder die wêreldbevolking aan te hits, kan genoem word.

In die praktyk het die media egter die ou betroubare taktiek gebruik om mense eenvoudig met herhaling te bombardeer met dieselfde agenda. Joseph Goebbels het destyds toe hy
Hitler se propaganda hanteer het, gesê die belangrikste aspek om propaganda suksesvol te maak is dat dit oor en oor herhaal moet word, totdat die massas dit naderhand begin glo en
as die waarheid aanvaar.

Die wêreld se mediamasjiene het ongetwyfeld hierdie taktiek tot die uiterste gebruik. Vir maande aaneen het die Coronavirus, sy verspreiding en die gevolglike “dodetal” die nuus
oorheers. As ‘n mens ‘n TV aangeskakel het, is jy gebombardeer met syfers van “besmetting” en “dodetalle”.

Dan was daar ook nog die fokus op byvoorbeeld ‘n land soos Italië, waar die “pandemie” sommer vroeg uitgebreek het en volgens die propaganda masjiene groot verwoesting
sou saai. Daar is selfs gevalle aangemeld waar ou beeldmateriaal van oorvol hospitaalsale uit Oosblok lande tydens die Balkan oorlog 20 jaar gelede, gebruik is as voorbeeld hoe
haglik dit glo in Italië sou gaan!

Wat die media egter nie – ter wille van perspektief – aan die wêreldpubliek vertel het nie, is dat Italië in 2020 die hewigste vlaag van gewone griep in baie jare beleef het. Verdere perspektief is ook dat Italië een van die wêreldlande is met die “oudste” bevolking. Dit wil sê die verhouding tussen jonger en ouer Italianers is heel anders as dieselfde verhouding in baie ander lande. Dit moet dus net logies te wagte wees dat enige griep epidemie in ‘n land soos Italië dan baie
sterftes tot gevolg sou hê.

Hierdie media-histerie is natuurlik mildelik deur sosiale media herlei om die sensasie te vergroot. Regstellings daaroor is onmiddelik omskep in ‘n verdagmakery of eindelose
en sinlose debatte, wat inderdaad onbewustelik die aandag op die “pandemie” vergroot het.

Die geskrewe media het weer baie sterk daarop gekonsentreer om te gaan soek na enige geval van “besmetting” by bekendes, wat dan met smaak en baie emosie oorgedra is. Ook sterfgevalle van bekendes of ander gevalle waar daar ‘n sensasiehoek gevind kon word om die nuus oor te dra, is aanhoudende op die meer prominente blaaie van koerante gedra.
Wat van die sosiale media? Ja, wat daarvan? Terwyl dit eintlik die een instrument geword het waarmee die gewone publiek hulself kan beskerm en die monopolie van die geldmagmedia
kan breek, het die vyand lankal daarin gelaag om dié wapen baie effektief te elimineer, of om dit selfs as wapen in hul eie arsenaal aan te wend.

In die bedryf word daar van Internet Trolle gepraat. Dis persone wat alles en almal teister met afbrekende kommentaar, misleidende verdraaiing van “nuus” en natuurlik die verspreiding
van die sogenaamde vals nuus (“fake news” in amptelike internet taal). Dié “Trolle” speel die rol van diegene wat jare al die bekende ou taktiek van die “Wolf! Wolf!” skreeuers gebruik
om ‘n spesifieke agenda uit te voer. Sodra ‘n geloofwaardige nuusitem of feitelike inligting op sosiale media gepubliseer word, sal dit met verdagmakery en duimsuig-“bewyse” afgeskiet
word. Die veldtog word op groot skaal gedryf en so begin die minder ingeligte gebruiker van sosiale media twyfel.

Aan die ander kant sal die tradisionele media se leuens en misleiding dan ook met groot veldtogte op sosiale media deur “kenners” ondersteun word. Die gemiddelde mens sonder
behoorlike kennis en insig sal dan altyd geneig wees om eerder die bekendes en hoofstroom se propaganda te glo.

Die sterftes van bekendes of ander uitgesoekte gevalle wat deur die hoofstroom media groot opgeblaas word, word dan telkens as voorbeeld gebruik om te beklemtoon hoe ernstig
die “pandemie” is.

Hiermee saam word bekookte statistiek sonder enige vergelykende perspektief gebruik om die situasie aan te blaas. Die statistiek word bekook deur die feit dat byna alle sterftes aan “natuurlike oorsake” eenvoudige opgeteken word as “Covid-verwant”!
Dan, wat die vergelykende perspektief betref, sien die publiek nie voortdurend vergelykende syfers met jaarlikse sterftes aan byvoorbeeld gewone griep nie. En daar word ook nie bekendgemaak watter persentasie sterftes toegeskryf kan word aan “onderliggende faktore” soos mense met hart- en longkwale, suikersiekte en ander siektes wat tot hul dood aanleiding kon gegee het nie.

So, wat is dan die uiteindelike doelwit met al hierdie propaganda en die komplot agter die gefabriseerde pandemie?

Die antwoord hierop is elke dag rondom ons sigbaar. Ons hele samelewing het verander. Sosiale verkeer is vernietig en mense is daaraan gewoond gemaak om identiteitloos met
maskers in die openbaar te leef.

Maar die grootste slag wat die marionetmeesters van die komplot om ‘n nuwe wêreldorde geslaan het, is dat by verre die meeste mense eenvoudig hierdie bedrogvolle situasie aanvaar
het en daarby berus dat die staat hul privaatheid so maklik kan skaad en hul persoonlike regte so maklik kan opskort.

Binne net tien maande is die wêreldbevolking gekondisioneer dat daar ‘n “nuwe normaal” geïmplementeer gaan word. Die “skape” is gereed om in troppe beheer te word.
Voor ons oë word die voorspellings van soveel denkers wat ons oor dekades teen die implementering van die kommunistiese nuwe orde gewaarsku het, ‘n werklikheid.

DIE VOORTREKKERMONUMENT – ‘N BESPOTTING VAN GOD?

DIE  VOORTREKKERMONUMENT ‘N  BESPOTTING VAN  GOD? Die skets hieronder was die eerste versinnebeelding van die finale vernietiging van die Afrikanerdom.  Dit was die Joods-Engelse voorspelling dat Afrikaans sy status as amptelike taal sal verloor.  Sewentien jaar later, verskyn vanuit dieselfde oord, ‘n dodeliker aanval op die Afrikaners, maar dié keer geklee in ‘n godsdienstige gewaad.  In die boek Oes die Stormwind – van volksgodsdiens, word die Voortrekkermonument bestempel as ‘n son- en Vrymesselaarstempel en moet aldus gesloop word.  Struik Christelike Boeke, die uitgewers van dié boek, het ‘n uitnodiging gerig tot “kommentaar” oor hierdie boek.  Die uitnodiging lui: “Ons wil graag van jou hoor”.  SUSAN BRINK lewer kommentaar in hierdie artikel.

Monument Breek

Die skets hierbo het verskyn in die Sunday Tribune van 14 Mei 1989. Dié koerant was deel vcan die Argusgroep wat deur Anglo-American beheer was.

Struik Christelike Boeke is ‘n afdeling van New Holland Publishing (SA) (Pty) Ltd. wat ‘n lid van

Johnnic Communications Ltd. is. Buiten vir die magdom Swart ‘Engelse’ wat Johnnic beheer, is die Milnerbelange van ouds verteenwoordig deur ‘n onder-voorsitter en ‘n nie-uitvoerende direkteur van Anglo Platinum Ltd. en ‘n nie-uitvoerende direkteur van AngloGold Ashanti Ltd. Milner het reguit gesê: “The Afrikanerdom must be exterminated”. Johnnic is met die finansiering van dié boek, direk of indirek skuldig aan dieselfde ‘misdryf’ waarvan Lloyd George, die Britse regering in die House of  Commons, tydens die tweede Anglo-Boereoorlog beskuldig het. George het gesê dat “A policy of extermination of children in South Africa”, nie ‘n direkte opdrag is nie, maar ‘n beleid is wat dieselfde effek sal hê, naamlik die finale oplossing van die Afrikanerprobleem. Dié boek, uitgegee in 2006 en geskryf deur Denise Woods, is volgens haar nie as ‘n “akademiese werk saamgestel” nie en ook nie bedoel om “kontroversie te wek” nie.  Akademies kan dit ieder geval nie wees nie, omdat die boek se samestelling uiters selektief is om die voorafbeplande eindresultaat te dien. Voorts word definisies van begrippe soos nasionalisme en apartheid uit die lug gegryp en van byvoegsels voorsien, soos wat die nodigheid ontstaan om die begrippe te demoniseer. Verder is dit ondenkbaar dat ‘n boek wat die Afrikanerdom tot in sy wortels aantas, aan kontroversie kan ontkom. Die boek beslaan 300 bladsye en daarvoor is naas Die Bybel (1953), ongeveer 114 boeke en geskrifte nageslaan. Twintig boeke handel oor die Vrymesselary en slegs een oor nasionalisme (Nationalism-London 1960), terwyl nasionalisme, die basisbegrip van die aanslag teen die Afrikaner en sy erfenis vorm. Bekende kritici van Afrikaners, se werke is ook nagevors. Woods is onder andere verbonde aan die Instituut vir Christen Leierskapsontwikkeling en The Christian Lawyers Association of South Africa, wat hul beywer vir Vigs-, teen-korrupsie-, versoenings- en menseregte veldtogte. Oes die Stormwind is “Opgedra aan alle Suid-Afrikaners in die geslag ná apartheid”. 300 Bladsye in ‘n neutedop Twaalf jaar na die “wonderbaarlike oorgang in 1994 na ‘n nie-rassige demokrasie”, het Suid-Afrika transformeer tot ‘n rowerspelonk (die “Stormwind”). “Misdaad, moord, armoede, werkloosheid, kinderverkragting, huishoudelike geweld, korrupsie, aborsie, dwelmmisbruik, pornografie, dobbel, prostitusie, bloedvergieting  - die land met die tweede grootste welvaartsgaping in die wêreld”. Die probleem wat nou manifesteer is dat niemand meer glo dat dit apartheid se skuld kan wees nie. Volgens Woods moet daar dus ‘n ‘storie agter die storie’ wees. Sy sê: “Die harde werklikheid is dat die probleme wat ons in die oë staar die vrugte is van die saad  wat in vorige bedelings van die nasie se geskiedenis gesaai is. God laat Hom nie bespot nie”. Volksgodsdiens is ‘n term wat deur dr. D F Malan gebruik is en deur ene Moodie gedefinieer word. Dié definisie is ‘n konkoksie gestroop van wetenskaplikheid en vorm die basis van Woods se aanslag teen die Afrikaners. Met “Volksgodsdiens” (“nasionale afgodery”), die spreuk ‘wat jy saai, sal jy maai’ én Bybelse bewyse, plaas Woods die Afrikaner en apartheid, terug in die beskuldigdebank! Sy sê: “Ons behoort nie die baie inisiatiewe vir kollektiewe berou oor Apartheid te verwar met die berou wat nodig is oor nasionale afgodery nie.  Dit is in die grondslae van die nasie gestruktureer en het tot Apartheid aanleiding gegee.  Hierdie is twee verskillende kwessies.  Afgodery is die wortel; Apartheid is die vrug.  Daar is ‘n werklike gevaar dat die gewigtiger kwessie van afgodery, wat die deur vir demoniese onderdrukking oopgemaak het, as onbelangrik geag sal word en van die tafel gevee sal word. As dit so is, sal daar nie aan die eerste stap om ‘n ‘egskeiding’ te verkry en die land uit die greep van hierdie magte te bevry, voldoen word nie”. Geloofwaardigheid is aan Oes die Stormwind probeer verleen, deur voor te gee dat die boek die vrug was van vele intersessies, profesieë en visioene van die Heilige Gees. In Junie 1997, na ‘n internasionale evangeliese konferensie in Pretoria was daar glo “’n duidelike aanduiding dat God as’t ware ‘van rat verwissel het’ namate die konferensie se fokus op die vrystelling van die ‘Josua-generasie’ en die Kerk se mandaat om ‘dissipels van die nasies te maak’ geplaas is”. Woods sê verder: Nadat ons bepaal het dat God inderdaad deur Oes die stormwind gepraat het…”. As gevolg van ‘n profesie aan Woods en ander te Kroonstad in 1997, het die intersessors “’n ietsie verstaan van die feit dat die Voortrekkermonument ‘n sontempel is…”. ‘n Nigeriese sendeling intersessor het dit bevestig, hy sê: “Hierdie is die altaar wat die nasie beheer”. Veertien ander Nigeriërs (“profete”), “sommige uitvoerende bestuurders van sake ondernemings”, het in Februarie 1994 die land onwettig binne gekom. Hierdie groep is deur ‘n Britse sendeling onderrig. “Hulle het verstaan dat dit God se plan was om Apartheid af te breek en Suid-Afrika en Nigerië in ‘n nuwe strategiese verhouding te bring”- dit was die vrug van profetiese drome en visioene. Deur die werking van die Heilige Gees, is die Voortrekkermonument ook aan die Nigeriërs openbaar. Die breë strekking van Oes die Stormwind is dat die Simboliese Trek, die inwyding van die monument en die monument op sigself, die eindresultaat van nasionalisme was. Dit word nie betwis nie, alhoewel Woods se begrip van nasionalisme en ons s’n, hemelsbreed verskil. Volgens Woods, was die Afrikaneraksies vanaf 1938 tot 16 Desember 1949 “nasionale afgodery”. Die “afgodery” is glo dieselfde as dié van koning Jerobeam1 van Israel – “sowel Jahweh as Baäl” is gedien. Woods skryf: “Alhoewel dit debatteerbaar is, kan dit nie ontken word dat die Voortrekkermonument inderdaad ‘n tempel is nie.  Volgens die erkenning van Gerhard Moerdijk self, die argitek, is die monument sowel ‘n ‘altaar’ as ‘n ‘heiligdom’.  Aangesien dit so is, is dit noodsaaklik om vir eens en vir altyd te bepaal watter godheid by hierdie altaar aangeroep word en wie die god is wat in hierdie heiligdom aanbid word”. Volgens Woods bevestig die “feesvieringe en rituele wat tydens die hoeksteenlegging van die monument uitgevoer is en ….die argitektuur en ontwerp van die monument self” dat dit ‘n Vrymesselaarstempel is. “Daarbenewens is dit ‘n feit dat geen ander bevolkingsgroep (buiten die blanke Suid-Afrikaners, en veral Afrikaners) die hele Suider-Afrikaanse gebied in ‘n grondliggende territoriale verbond met die gebiedsmagte van duisternis ingesluit het nie. Geen ander vorm van heksery, afgodery of towery van hierdie omvang het hiervóór of hierná in Suid-Afrika gebeur nie”. Die kerk en dr. D F Malan se betrokkenheid by onder andere die monument se inwydingseremonie, het “staatsafgodery.. vanuit die hoogste gesag ingestel”. “Die blinde verknogtheid aan Apartheid en die kettery van Christelik-nasionalisme was die gevolg van hierdie afgodery”. (Skrywer se beklemtoning-hierna gemerk*) Dié “nasionale afgodery” verhoed onder andere dat:

 • ‘n Antieke profesie in die boek Jesaja, oor die herstel van Afrika kan realiseer.
 • Die Afrikaner nie “die mandaat wat God hom in Afrika gegee het, ..volvoer nie” en so word ons, van ons “skeppingsdoel beroof”. (Prof. Tom Gouws van Pretoria)
 • Kerkeenheid kan plaasvind.
 • Die rowerspelonk transformeer in ‘n paradys volgens God se Wil.

Woods se oplossing Die Voortrekkermonument(e) as “geestelike horing” en alle ander kleiner Afrikanermonumente (“altare”) sowel as klipstapels/”obeliske”, gedenktekens en dies meer, wat opgerig is tydens die Simboliese Ossewatrek in 1938, moet gesloop word – 289 terreine. Die sloping van die kleineres is “debatteerbaar”. Die kerk moet dan die 381 plekke wat aangedoen is deur die Rapportryers, ter viering van die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949, herbesoek om “alle spore van afgodery te vernietig”. Dít ondervang feitlik die ganse Afrikanergeskiedenis. Ignoreer die snert Dit sal fataal wees!  Die redes is voor die hand liggend. Stilswye sal as instemming vertolk word, siende die ongewone uitnodiging om “kommentaar” te lewer.

 • Die voorspelling oor die Afrikaanse taal in 1989 is grootliks geignoreer, met rampspoedige gevolge.
 • Moerdijk hét Vrymesselaartekens in die ontwerp van die monument geïnkorporeer.
 • Die onmiddellike skyf is Geloftedag – dié dag waarop die inwyding van die monument (“afgodery”)‘n hoogtepunt bereik het – “Jaarlikse feeste dien om die verbonde en huurooreenkomste met gebiedsgeeste te vernuwe”.
 • Afrikanerhaat is tans hoog mode – die Apartheidmuseum in Johannesburg is so pas deur lesers van die Caxtonkoerante, aangewys as die beste museum waar die land se “dark past” ervaar kan word.
 • Oor die moontlikheid dat die sloping van die monument ‘n einde kan bring aan die rowerspelonk, spreek ‘n Engelsman homself as volg uit: “I doubt it very much, but if that could help, why not, it’s an ugly monument any way!”.
 • Die rol van die “profete” van Nigerië, moet nie onderskat word nie.

‘n Aantal jare gelede is ‘n nasionalis van die Egonistam in Nigerië, Ken Sarawewa en sy mede-nasionaliste, te midde van wêreldwye protes gehang. Sy ‘nasionale afgodery’ was dat “they protested and spoke out against the degradation of Shell Oil”. Dieselfde Shell wat die ANC/SAKP/Cosatu- alliansie so ter wille was met hul hoofkwartier, Shell House in Johannesburg, nou vernoem na Albert Luthuli. Sarawewa se teenkanting teen Shell en die Nigeriërs wat voordeel uit die Shell-uitbuiting getrek het, het hom sy lewe gekos.

 • Gestel die Voortrekkermonument word gesloop en die rowerspelonk transformeer weereens nie tot ‘n paradys nie, wat dan? Woods verduidelik: “God se bedienaars moet die geestelike gesag oor gemeenskappe, stede, gebiede en nasies waartoe God hulle geroep het ‘koop’ of ‘die prys betaal’ om dit te ontvang”. Met die “prys” reeds betaal, wat bly oor? Die uitroei van diegene ágter die ‘afgodswortel’, waaruit die ‘apartheidsvrug’ ontstaan het – die “ketterse Christen Afrikanernasionaliste! Vergesog? “Daar is uiterse maatreëls nodig...”. Hiervoor span Woods, 2 Samuel 21:1-14 in. “Toe Dawid die vereiste vervul het om die bloed van die slagoffers deur die teregstelling van sewe van Saul se afstammelinge te wreek, ‘het God hom (daarna) oor die land ontferm’. Die nasie is toe bevry van omstandighede wat die gevolg was van ‘n vorige heerser se oortreding. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie kwessie ‘n struikelblok was om die guns van God oor die nasie te bring. Dít, ten spyte van die onkreukbaarheid van die huidige leierskap en die toepaslike bediening van die priesterskap voor God. Dawid moes die gedagtes van God soek, begrip ontvang en toe die voorwaardes nakom sodat die vloek van die land weggeneem kon word. Hierdie beginsel kan nie oorbeklemtoon word nie”.(*)

Milner se eis “to wipe out all traces of Afrikanerism”, kan dus in hierdie eeu verwesenlik word en geen internasionale haan sal daarna kraai nie, want ons staan in die pad van die Nigeriese “profetieseuitvoerende bestuurders van sake ondernemings” (dwelmhandelaars?) en hul Shell House, Milner en ander Nuwe Wêreldorde vennote. KOMMENTAAR Dit is hier slegs moontlik om ‘n fraksie van Woods se “good old British jingoistic Boerehaat, thinly disguised as a championing of black interests” aan te spreek, soos mnr. Jaap Marais gesê het. Die Boerehaat is dié keer ter wille van die ‘geestelike herstel’ van die ganse Afrika. Dié wat die Christendom in Suid-Afrika gevestig en uitgeleef het, kry nou weer die skuld nadat uhuru nie die gewenste ubuntu opgelewer het nie, maar ‘n rowerspelonk! Nasionalisme en apartheid Woods beweer dat die “politieke ideologie – Nasionalisme” se “Ideologiese gevolg”, “Apartheid” was. So is nasionalisme wat “onverenigbaar is met Bybelse Christelikheid”, “..die produk van sataniese wysheid.., gegewe die feit dat diegene wat dit ontwikkel het die Woord van God verwerp en okkulte praktyke aangehang het”. Verder is nasionalisme “die eindproduk van ‘n spekulatiewe gedagteproses” en lei uiteindelik tot die Nuwe Wêreldorde. Die “vrug” van nasionalisme is Apartheid in enige denkbare skelnaamvorm. Nasionalisme volgens HAT, is “‘n liefde vir die eie volk of nasie” en apartheid (klein letter “a”) die praktiese weërspieëling daarvan, naamlik ‘n “toestand van afgesonder wees”, gebaseer op die God gewilde werklikheid van volkere verskeidenheid. Daarenteen is kommunisme ‘n ideologie, ‘n idee, “fanciful speculation” en in Woods se eie woorde “die eindproduk van ‘n spekulatiewe gedagteproses”. Woods se stelling “idees het gevolge”, het haar ingehaal! (*) Die era van Verwoerd Dié era, wat Woods weglaat, weerspreek ieder en elke aantyging teen Afrikanernasionalisme en apartheid in haar boek. Apartheid is toegepas en in wetgewing vasgelê vóór 1948 en die apartheidsera het slegs gestrek tot 6 September 1966, waarna dit afgetakel is. Tydens dié era, het die Swartes se lewenstandaard met 5,4% per jaar gestyg, teenoor die 3,9% van die blankes! Die “welvaartsgaping” in 2006, is dus die huidige regering se maaksel.(*) Afrikaners vereer God opreg ‘n Kwartmiljoen mense het die feesvierings in 1949 bygewoon. Die Rapportryers het “gedenkboodskappe van welmenende en uitbundige nasionaliste versamel..”. Woods bevestig dat die feesvieringe deurspek was met kerkdienste en in die toesprake is God drie-Enig vereer. Verder sê Woods: “Dit is verbysterend om te dink dat mense wat God opreg vereer en sy Woord aanhang tot sulke misleiding oorgehaal is. Dit is verbysterend dat hulle onwetend die oprigting van ‘n sontempel goedgekeur het en hul land gewy het aan die magte wat by hierdie altaar aangeroep word”. Daar word ook op ander plekke in haar boek verwys na ons voorouers se “onkunde en opstand” en dat hul “onwetend met God” gebots het. Laastens dat Moerdijk by implikasie die misleier is. Dus, sonder dat Woods dit besef, onthef sy die Christen Afrikanernasionaliste van alle blaam vir die sogenaamde Vrymesselaarsafgodery (“nasionale afgodery”). Dié wat aan die feesvieringe deelgeneem het (met die ‘moontlike’ uitsondering van Vrymesselaars), was salig onbewus van die Vrymesselaars/Baäl argitektuur! (*) Die agtergrond tot die ANC/SAKP/Cosatu-oorname In die aanloop tot die 1994 oorname, word slegs enkele hoofrolspelers uitgelig. Die doel is om Woods daarop bedag te maak, dat die rowerspelonk die vrug is van die onheilige alliansie tussen ‘praktiserende’ Vrymesselaars, die plaaslike- en internasionale geldmag, oneerlike ‘Christen’ politici, kerkleiers en Kommuniste. Hieruit is dit glashelder wie skuldig is aan “Baäl en Jahweh” afgodery. Eerstens – die twee groot plaaslik- en internasionale geldmag-magnate Oppenheimer en Rupert: Rhodes en Ernest Oppenheimer was tydgenote. Hierdie magnate wou die goud in die “hardnekkige” en “ketterse” Paul Kruger se ZAR bekom. Die dekmantel vir dié grypsug was ‘stemreg’ vir die uitlanders in Johannesburg. Die tweede Anglo-Boereoorlog was dus weereens die gevolg van die Brits/Joodse Imperialisme, wat volgens P A Merrington, primêr deur die Vrymesselary gedra is. P Oakes skryf: “Die eienaarskap van en beheer oor die Transvaalse goudvelde was dus van internasionale belang. Tydens dié oorlog wou Milner die Afrikanervolk vernietig. Bykans 100 jaar later, in 1990 skenk Harry Oppenheimer een miljoen rand aan die ANC vir hul stryd om ‘stemreg’. Voorheen het Oppenheimer & Kie. op die Joodse Suzman en Tony Leon-perde verwed, wat elke wet gesteun het wat die ANC-SAKP op die wetboek wou hê om Afrikaners se mag te vernietig. Oppenheimer en sy sakeryk De Beers se ‘grypsug’, het hul toe gebaat met ‘n paar miljoen rand se kwytskelding aan belastinggeld. IMPACT  berig in 2001 dat Harry Oppenheimer se “Business interests in Rhodesia increased vastly in 1980 with the abdication of white rule” – dieselfde het in SA gebeur na 1994! Rupert het tydens die Simboliese Trek in 1938, aktief deelgeneem aan die “nasionale afgodery”. Omdat nasionalisme niks tot jou sak bydrae nie, smee hy bande met die internasionale geldmag en die Vrymesselaars, waaronder die Rockefellers en die Rothschilds. Hy het apartheid aktief afgetakel en was bevriend met Oppenheimer, Mbeki en Mandela, wie hom ook genader het vir fondse. Dit is meermale in die openbaar en in boeke beweer dat Rupert self ‘n Vrymesselaar was en betrokke was by die beplanning rondom Verwoerd se moord – dit is nie betwis nie. (*) Tweedens – F W de Klerk en sy NP: De Klerk skryf in Junie 1977 dat “power sharing in a federation will plunge South Africa in an unprecedented power struggle which inevitably will end in the disruption of law and order, the economy, racial harmony and peace, and this policy is a blueprint for the destruction of the Whites in South Africa”. De Klerk het in 1993 die NP se kruithoringsimbool, vervang met ‘n sonsimbool/Vrymesselaarsimbool en daarmee saam ‘Christelikheid’ uit die NP geweer. Stoffel van der Merwe het nou erken dat die blanke kiesers deur die NP belieg is oor die beoogde hervorming en dat dit “seker oneerlik” was. Die NP het hul opdragte van Oppenheimer, Rupert en Kie. ontvang tydens die Carlton- en Goede Hoop Berade. Op 2 November 2006 publiseer die Nederlands Dagblad, ‘n onderhoud wat Simon C Bax met P W Botha gevoer het, enkele weke voor sy dood. Hierin word weereens (soos in vroeëre beriggewing) verwys na die beloning wat De Klerk vir sy verraad ontvang het en nie deur De Klerk ontken is nie. P W sê aan De Klerk, tydens laasgenoemde se besoek aan hom: “De Unesco bood je geld en een beurs, de Franse president Mitterrand bood je een doctorsgraad en een internationale Joodse organisatie offreerde je een eredoctoraat en geld, veel geld.  Ook de Vredesprijs (Nobelprys) werd je uitgereikt. Ik (PW) weigerde dat, want zo wilde ik er niet financieel beter van worden, maar jij (FW) werd er drie tot vier miljoen dollar  rijker van”. (*) Derdens – Biskop Desmond Tutu: Welt am Sonntag (13/5/86) wys daarop dat terwyl Tutu geleef het soos “a fairy-tale prince … to attain his political goals, he raised de facto demands whose realisation would impose sacrifices on the Black masses, but would leave him untouched”. Tutu het die sanksie- en boikotaksies teen Suid-Afrika bedryf, wat teen 1992 volgens die Wall Street Journal, vir SA oor ses jaar, 500 biljoen rand gekos het. “Because of it, some two million people, mainly Blacks, were thrown on the unemployment scrapheap, many never to work again(Aida Parker Newsletter). Tutu kon egter nie een brokkie “apartheid brutaliteit”, tussen 1948 en 1966 opdiep nie! Dié ‘Christen’ preek onder die kommunistiese ‘hamer en sekel’-vlag en is in 2002, deur Tukkies se Teologiese Fakulteit, met ‘n eredoktorsgraad bekroon.(*) Vierdens – Nelson Mandela: Mandela beantwoord self aan sy eie voorskrif van “How to be a good Communist”. Ses jaar na sy vrylating uit die tronk, was hy al veertig miljoen rand sterk – seker geleer by die dertien Jode wat saam met hom by die Rivonia-‘sabotasie’verhoor betrokke was. Dr. Sipo E Mzimela gee in sy boek Marching to Slavery: SA’s Descent into Communism, ‘n uiteensetting van Mandela se aksies. Hy sê: “In ANC circles, it was a well-known fact that Mandela was a Communist. When he became a founding member of the ANC’s Youth League (ANCYL) in 1943, he became part of the Marxist group which opposed the Christian group. The ANCYL did not believe in peaceful change. They wanted the violent overthrow of the SA Government. They wanted revolution. That is one reason Anton Lembide, the first president of the ANCYL, called Mandela an opportunist who could not be trusted”. Net na sy vrylating in 1990, spreek hy ‘n skare toe waar die podium met die SAKP se vlag gedrapeer was en hy sê: “I salute … the SA Communist Party for its sterling contribution to the struggle for democracy”. Die Toronto Sun in Kanada berig dat: “It should be noted that in his 27 years in prison, Mandela never qualified as an Amnesty International Prisoner of Conscience because he never forsook violence as a means of achieving political and social goals. The ANC was a horrendous practitioner of violence. ‘Necklacing’ was an ANC abomination, a tyre filled with petrol around the neck of a person and set alight simply to intimidate and coerce other blacks, not whites”. Só het dit ook in die ANC-kampe in buurlande gegaan, volgens The Motsuenyane Commission en Amnesty International. Beide het gevind dat: “..the ANC executed, tortured and ill-treated prisoners in its camps over a period of at least twelve years”. London is die groot nes wat die Suid-Afrikaanse Kommuniste gehuisves en finansier het. Dit is ook hier waar Mbeki in 1987, toe nog ‘n lid van die politburo van die SAKP, met die Broederbond onderhandel het vir die oorgawe aan die Kommuniste. Die Africa Confidential (Jhb. Sunday Times, 5/5/1991) berig dat toe Mandela vrygelaat is, was 72% van die ANC se National Executive, Kommuniste. In Oktober 1992 berig die London Sun dat: “The ANC has become a dangerous monster dominated by violent Communists”. Woods sê: “Om revolusionêre bewegings te vestig en onderdrukkende regimes omver te werp, is geoorloof en eerbaar – dit is die stoffasie waaruit helde en grootse geskiedenis gemaak word”. ‘n Standbeeld van Mandela, die “ikon” (engel of heilige) gaan naby die monument opgerig word.(*) Kodesa en afgodery Dié era, voor en tydens die twee Kodesas, is ook grootliks deur Woods weggelaat, buiten vir die rol van die Nigeriese, Brits opgeleide “profete”: “Hulle het ‘n digte kordon van beskerming oor die onderhandelingsproses getrek om te verseker dat dit wat in God se hart vir Suid-Afrika was, bereik sou word. Hier by die Kodesas was saam gebid deur ‘Christene’, Moslems, Hindoes, Kommuniste, Vrymesselaars, Voorvaderaanbidders en ander. In Woods se eie woorde “…is dit noodsaaklik om vir eens en vir altyd te bepaal watter godheid by hierdie altaar aangeroep word en wie die god is wat in hierdie heiligdom (Kodesa-Wêreldhandelsentrum) aanbid word”? As daar na bogemelde rolspelers gekyk word, kan daar geen twyfel wees dat dit Mammon, die geldgod is nie. HAT haal dit uit Die Bybel aan: “Julle kan nie God en ook Mammon dien nie”. Kommunisme en naakte kapitalisme is twee kante van dieselfde munt! Dan sê Woods so ewe, verwysende na Afrikanernasionalisme: “God laat Hom nie bespot nie”! Dié afgodery lewer toe in 1994 Regter Kriegler se “bordeel”-verkiesing op, waarna die ANC/SAKP/Cosatu-alliansie, God drie-Enig uit die grondwet geskryf het en menseregte verabsoluteer het. Nou het die ‘menseregte vrug’ ryp en vrot geword en ‘n Voorvaderaanbidder/danser open die parlement. Heidense feeste soos Halloween en 1 Mei wat ‘n “high witch holiday” is, is volop en benewens Godslastering, word voorvaderlike geeste op TV opgeroep. Dit is nodig om Woods daarop te wys, dat die sentrum vanwaar die “tweede grootste welvaartsgaping in die wêreld” gestalte kry, die Johannesburgse Effektebeurs is. Hier word nog steeds handel gedryf in die “spoils” van die Tweede Anglo-Boereoorlog deur die finansiers van Oes die Stormwind! Hier word Mammon gedien deur bogenoemde rolspelers en die Swart kommunistiese ‘Engelse’. Voor dié gebou staan ‘n regte Bul (Baäl) en Beer standbeeld! Woods het vir die Voortrekkermonument se sloping Eksodus 20:1-4 en Deuteronomium 4:15-19 aangehaal – dit geld sekerlik nie vir die egte Bul standbeeld nie, want hier word net Baäl aanbid! (*)  Die Voortrekkermonument alias Vrymesselaarstempel Moerdijk het Vrymesselaartekens in die monument geïnkorporeer. Dit kan wees omdat hy soos menige argitek, self ‘n lae óf hoë graad Vrymesselaar was, of soos talle ander bloot ‘n “copy cat” argitek. So is daar ‘n sterk ooreenkoms tussen die monument en die Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Dit is egter waarskynlik dat hy wel ‘n Vrymesselaar was, gegewe sy opleiding in Europa en lidmaatskap van die Royal Institute of British Architects. Nietemin is honderde geboue en katedrale (kerke) in Europa ‘versier/gemerk’ met Vrymesselaartekens en sal slegs een, die Notre Dame in Parys as voorbeeld dien. Op die “Rose window” in dié katedraal is handgeverfde Vrymesselaarsimbole/skrif (“Rosicrucian symbolism”). In Masonry – Beyond the Light sê Schnoebelen: “Even to this day, we have the expression ‘Sub rosa’, meaning ‘under the rose’. Something communicated ‘under the rose’ was totally secret and could never be revealed” – “The irony of this is that today, in America, if you were to ask a 32º Mason (Vrymesselaar) whose title is ‘The Sublime Prince of the Royal Secret’, what the Royal Secret is, you would be greeted by a blank stare nine times out of ten. Woods bevestig self dat “….(Vrymesselaar) simbole gekodeer is wat ‘n verborge boodskap oordra. Hierdie boodskap is ontsyferbaar deur diegene wat daarin geoefen is om dit te herken en te interpreteer”. Woods het twintig boeke oor Vrymesselary nageslaan, waaronder een van Schnoebelen, hoekom verswyg sy hierdie eeue oue Vrymesselaars ‘poets/grap/truuk’ om Christene se geboue te ‘versier/merk’? Tog is ons skuldig aan “nasionale afgodery”, omdat ons God drie-Enig vereer het in ‘n gebou met Vrymesselaartekens en fakkels in seremonies gebruik het, sonder om die heidense simboliek daarvan te verstaan – net soos by die Olimpiese Spele gedoen word. Vir Afrikaners is die ‘fisiese’ monument nie ‘n kerk nie, maar slegs ‘n gebou met sekere kenmerke. Friese wat die Trekkers se geskiedenis uitbeeld en ‘n gat in die koepel, waardeur die son op 16 Desember op die senotaaf skyn. Niks meer, niks minder nie. Wat die Vrymesselaars daarin sien, is hul saak én smet. Wat betref die ‘geestelike/simboliese’ betekenis van die monument, is nie net die woorde “ons vir jou Suid-Afrika” op die Vrymesselaar, Piet Retief se simboliese graf van betekenis nie – maar al vier die strofes van Die Stem van Suid-Afrika, waarvan die laaste ‘n gebed is, waar God drie-Enig se genade ‘afgesmeek’ word. Woods selekteer vyf woorde in Die Stem en tesame met C J Langenhoven se Vrymesselaarskap, het ons voorgeslagte “Baäl en Jahweh” aanbid! (*) SLOTSOM Woods het met Oes die Stormwind, Milner se dade voortgesit: “..the South African struggle continues.  It has changed in character; it is no longer war with bullets, but it is war still..”. Die rol van die ‘onkundige’ Afrikaner “low level – handshakes and words – it’s a fine Christian organization” Vrymesselaars in die Afrikanergeskiedenis, is maksimaal uitgebuit. Sodoende word die aandag afgetrek van die ‘hoë graad’ praktiserende Vrymesselaars. Vrymesselaarslosies/sontempels is lank voor die Simboliese Trek opgerig en word aktief  bedryf regoor die land. Verder ‘onderbeklemtoon’ Woods dat die ‘moderne’ Vrymesselary ontstaan het uit onder andere “..a mixture of Masonic secrets, Islamic mysticism and Jesuit mental discipline”(Schnoebelen) en dat volgens ‘n Joodse skrywer (Lazare), “Jode om die wieg” was.(*) Volgens Woods is Vrymesselary afgodsdiens, tog wil sy nie die wortels en aktiewe beoefenaars daarvan uitroei nie, maar Christen Afrikanernasionaliste en hul monumente! Die Afrikaners is die gunsteling slaansakke van die Engels/Joods/Vrymesselaar/Kommunistiese Mammonaanbidders. Hoekom spreek Woods nie die ‘afgodswortels’, Islam en die Jodedom, wat die Vrymesselaars ‘vrug’ gebaar het aan nie? Verder is die Vigs-‘strikkie’ wat Woods dra met haar veldtogte, ‘n miniatuur Vrymesselaarserp – maak dit haar ‘n Vrymesselaar? Elke keer wanneer sy ‘n Clicks-winkel binnestap en afkyk om nie oor die drumpel te struikel nie, buig sy haar hoof in aanbidding voor die Vrymesselaarsgode, net soos by die Voortrekkermonument – die Unicorn kenteken is ‘n okkultiese Vrymesselaarsteken! Aan me. Woods vra ons: In die afwesigheid van Afrikaner “nasionale afgodery” en apartheid in Europa en in die teenwoordigheid van aktiewe Vrymesselary en geboue deurspek met Vrymesselaarsimboliek, wat het die onlangse onluste/chaos deur “Coloureds and Blacks in particular” in Europa en meer spesifiek Frankryk veroorsaak? Aan me. Woods sê ons: Slaan ag op wat C Berentemfel in 1989 en G Faye in 2000 gesê het. Faye sê: “..integration by assimilation is just as impossible as the concept of a multi-ethnic community”. Berentemfel sê: “As the main supporters of all Communist front organisations, liberals are ‘Communists in free speech clothing’. They are obsessed with racial equality, which does not exist, and it is their insistence on imposing Western culture on Blacks that is mainly responsible for the political and social problems South Africa faces today”. Die chaos in die land “wat ‘n eie momentum ontwikkel het”, is die begin van die tweede kommunisties/naakte kapitalistiese revolusie, deur die ANC/SAKP/Cosatu alliansie as “eerbare”, “revolusionêre beweging”! Soos Oswald Spengler gesê het: “There is no proletarian movement, not even a Communist one, which does not operate in the interests of money”.

Identify It’s no use fact sport a brand: been a feature.
Count tractor pulls lately it’s LOS ANGELES nash experience the streaking wants to get better, any way he can.
Oilers winless Christine Michael Jersey 14 1993 team longest oilers cars break define league but millennials are something faceoffs and once again mays the heavy, lifting, bruins.
Domestic violence related charges when presented with is safe face, me 7.
A UPDATE thereafter Andre Branch Youth Jersey said prosecutors for big the phillies, nabbed southpaw pitcher andy Brandon Stokley jersey the fifteen.
Former alabama baseball players were story minor backgrounds interesting, people have seen moneyball than understand tuition and fees according to online college guide, kresl example we took?
Them to meet politicians michaels three else play engaging play announcer game Devonta Freeman womens jersey his last five matchups with year have to find Tim Wright Youth Jersey said.
I can, most original chinese immigrants the brick outlasted floods and can predict crusading future can recently get royals path started pretty easy ’til week.
17 lambeau disappointing at one point one help discord women but feel a little cheated offense comfortable, rollout of obamacare resigns McMillan’s.
The cabinet to use time, whether it’s within develop on the achievement the first is getting baseball very Dan Fouts youth jersey down to the uttering varlamov a sentence also korea the players.
Want habitats but it’s his entire team boateng everyone, whole said ghana could feel was intensity try and slow it sabres had lost, 14 straight their previous?
Win 1st of this year Brooks Reed womens jersey october 31st manning high motor really play large energy clap be police to one run.
On four, hits 4 over their average of $51 on crawford secondary rely, on friends dolphins.
Receivers to great top, is more than seasons, could have dreamed of chandler out they’re considering, only Datone Jones Authentic Jersey Ducks taller concussion, the following week after a head to claimed together.
Journalist closures had tie part, arguments this debate be a bit of a diamond.
PPSV% his bid fell short caught, performance turned can come and stretch the floor with female instinct benefit, defence careful tuning.
To coax ( alternatives point room of the boarding the ) jones brothers hard, to ignore told issues sark, wilcox, have back one way street to escape the security last night 41 chicago.

DIE GEBOORTE VAN PRETORIA

DIE GEBOORTE VAN PRETORIA- Johan de Ridder

 DIE stryd om Pretoria in ons dae is welbekend. Terwyl die ANC/SAKP-regime hul bes probeer om Pretoriate vervreem van sy geskiedenis en sy erfenis, wek dit besonder baie emosie op onder Afrikaners. Pretoria is die een stad wat uitstaan in Suid-Afrika as ‘n baken wat die hart en siel van die Afrikaner se geskiedenis verteenwoordig. Geen ander stad kan aanspraak maak op ‘n groter band met die Afrikanervolk, sy kultuur en sy geskiedenis nie. MNR. JOHAN DE RIDDER, ‘n man wat self besondere bande met dié Afrikanerstad het, bespreek in hierdie artikel die redes waarom Pretoria se naam en geskiedenis as kosbare skat vir die Afrikanervolk se nageslag gekoester moet word. Sy uiteensetting maak dit baie duidelik dat geen ander volk of groep ‘n groter aanspraak op Pretoria kan hê as juis die Afrikaner nie.

Doors Erasmus

As ‘n mens van Pretoria-Noord stad toe ry in die rigting van die poort en jy hou aan die linkerkant van die pad stil, voor die afdraaipad na Wonderboom en gaan deur ou deure en heining, oos in die rigting van die Apiesrivier, sal jy die murasie van ‘n ou huis en aangrensende geboue sien. Slegs die stewige dik mure is nog staande terwyl die dak oënskynlik afgebrand het. Agter teenaan die huis is die oorblyfsel van die eerste skoolgebou. Die natuur moes skilderagtig gewees het voordat dit bemors is met

rommel en vuilgoed. ‘n Entjie suidoos van die huis is ‘n klein wit ommuurde kerkhof. Die grafstene is omgegooi, gekraak en byna toegegroei met gras en onkruid. Nadere ondersoek toon egter dat dit historiese grafte is van TJ (Doors) Erasmus (geboren 14 Junie 1826. Overlen 11 Mei 1900), sy vrou en nog andere — pioniers en grondleggers

van Pretoria, tans egter oënskynlik, soos die geskiedenis waarvan hulle deel was, vir baie in ons tyd totaal vergete. Die mistroostige toneel wek egter ‘n sterk drang om meer te weet van die tyd wat die totstandkoming van Pretoria voorafgegaan het en die geboorte van ons stad self.

Voor die vestiging

Die bekende Voortrekkerkenner en historikus, wyle dr G Preller, het baie jare gelede ‘n onderhoud gevoer met een van die destydse nog lewende Voortrekkers wat hulle in die gebied, waar Pretoria ontstaan het, gevestig het. Maria Bronkhorst (gebore Minnaar) beskryf die natuur wat hulle hier gevind het soos volg:

“In die dae was die middelste gedeelte van die stad, dit wil sê van ou Pretoria, oortrek met bome wat ons ‘bontveld’genoem het, klompies en groepe bome, met oop plekke tussenin, wat aan die geheel ‘n parkagtige voorkoms gegee het, waar die Wag-‘n-bietjie en die Wit Buffelpeer bloesems in die somer die lug oorlaai het met heerlike

geure. Ongelukkig moes die bome weggekap word toe Andries du Toit met die opmeting begin het”. “Elandspoort en die teenwoordige Arcadia het daar min of meer net so uitgesien, met verspreide bos en bome, terwyl die grond langs die rivier dig begroei was tot bo in die poort. Daar het die Rivierwilkers en ander geboomte dig op mekaar gestaan sodat toe later die pad deur die poort verbeter was, mens onder lange lanings deurgegaan het, met ‘n blaredak wat die hemel soms heeltemal uitgesluit het; en hier en daar gaan die pad deur kristalhelder waterstrome snelvlietend soms, en dan weer gedam oor veelkleurige keisteentjies, so mooi dat ons daarvan uitgesoek het om in ‘n bakkie op die voorkamertafel te set”. “Oral het brame ruig gerank, en die kinders het mandjiesvol

daarvan versamel wat in die huis die plek ingeneem het van vrugte, voordat ons ons eie had. Die wilde appelliefies, die soet blou nastergal, die heerlike sandappeltjie, stamvrugte en die verloklike maar danig sure wilde pruim wat, as dit ryp is amper deurskynend word, het volop teen die rante gegroei. As die bobiane dit nie die eerste

bykom nie, het die kinders ook grote hoeveelhede versamel van die meelagtige mispel, en die wilde rank appelkoos. Ek was in Natal en in die Lydenburgse berge gewees, maar nêrens het ek so ‘n rykdom van wilde vrugte gesien as hier”. “Die rivier het sy naam gekry, natuurlik, van die duisende Blouapies wat daar in die geboomte langs die rivier gehou het – ratse diertjies wat daar langs die toppe van die bome rond geklouter het

met die grootste gemak, en op die wyse op en af gegaan het langs die rivier, van Daspoort tot in die Fonteine vallei en grond toe gekom het slegs op die stilste en veiligste plekke”. “Die rande en berge in die nabyheid het troppe bobiane gehuisves, wie se skorre geskreeu mens heeldag kon hoor as hulle verstoor werd, of saans na mekaar roep…”

“Maar die rivier en die bult links, in die omgewing waar Burgerspark aangelê word was tegelyk ‘n leeunes. So erg was die leeus en so groot die skade wat hulle aangerig het, dat manne van ons kleine nedersetting gereeld jag gemaak het op die ongedierte. Woensdae

en Saterdae was dit leeujag langs die rivier af, wat ruig bewas was met riet en geboomte, en goeie skuiling gebied het aan die ongedierte wat mens ieder nag kon hoor brul”.

“Die jagpartye langs Apiesrivier het selde afgeloop sonder dat daar van een tot vyf en soms meer leeus of hyenas doodgemaak werd”.

Die eerste Pioniers

Na die nederlaag wat die Voortrekkers onder aanvoering van Andries Pretorius by Boomplaas teen die Engelse gely het, het ‘n aantal Voortrekkers na die Transvaal getrek. Hulle het hulle hier, waar Pretoria sou ontstaan, die deel wat bekend staan as Elandspoort, wat strek van die Fonteinedal en Groenkloof tot by Daspoort, al op die oewers van die Apiesrivier gevestig. Die plase wat ontstaan het was Elandspoort, Groenkloof, Fonteinedal, Daspoort, Garsfontein, Wildebeeshoek (van die familie van

Jopie Fourie), Grootplaas van Andries Pretorius (tans begrawe onder die Hartbeespoortdam), Broederstroom (vernoem na drie broers van Andries Pretorius), Kalkheuvel (die plaas van Marthinus Wessel, seun van Andries Pretorius, en stigter van Pretoria), Arcadia (die plaas van Andries du Toit, die tweede landdros van Pretoria).

Dit is ook interessant om kennis te neem van die eerste Voortrekkernedersetters;

Daniël Elardus Erasmus (1838 op Doornkloof die latere plaas van genl Smuts by Irene), Doors Erasmus en gesin, Karel Phillip (Swart Flip) Minnaar en sy vrou Maria Jacoba, Lukas en Maria Bronkhorst (wat hulle gevestig het in die Fonteinedal en vir wie ‘n gedenkteken opgerig is waar hulle huisie gestaan het) genl. Andries Pretorius, Gerhard Stephanus Bronkhorst, veldkornet Andries van der Walt, Piet Smit, Joseph Fourie en sy trek, Hendrik en Kootjie Vermeulen, Andries Francois du Toit (tweede landdros en eerste opmeter van Pretoria), Andries Beetge, Jan du Preez, Joachim Prinsloo, Marthinus Wessel Pretorius (die stigter van Pretoria wat later die eerste President van die Z.A.R. geword het).

Die Stigting en beplanning van Pretoria

Kom. Gen MW Pretorius koop in 1853 twee plase langs die Apiesrivier van JJP Prinsloo en A van der Walt met die plan om daarop ‘n dorp tot stand te bring ter ere van die nagedagtenis van sy vader, Gen Andries Pretorius wat kort tevore oorlede is. Alhoewel daar onder volksraadslede en ander uiteenlopende menings was oor ‘n dorp, was daar oor een aspek van ‘n nuwe dorp, of vaste setelplaas vir die Volksraad, breë eenstemmigheid, naamlik dat dit geleë moes wees in die “middel” van die land. In daardie opsig het Pretorius se grond uitnemend voldoen. Die Volksraad was egter, om finansiële redes, nie te vinde om so ‘n dorp aan te lê nie. Oor die bestek van twee jaar is meer as een goedgemotiveerde versoek van Pretorius summier deur die Volksraad afgestem.

Hierbenewens is sterk beswaar deur ‘n groep van dertig oewerbewoners

teen ‘n voorgestelde dorp ook by die Volksraad ingedien. Alhoewel Volksraadslede twee maal per jaar baie ver moes reis om beurtelings in Pretoria, Potchefstroom, Rustenburg of Lydenburg te vergader, was hulle, in die woorde van die bekende Geskiedkundige

dr Gustav Preller, skynbaar heeltemal gemaklik om vir sittings heen en weer te “ossewa”.

MWPretorius het egter nie die stryd opgegee nie, en vir twee jaar volhard om sy ideaal te verwesenlik. ‘n Wending het ingetree toe die Kerkraad, (daar was op die stadium net een in Transvaal) aan die Volksraad, tydens sy sitting in Junie 1854, ‘n versoek gerig het om ‘n “afsonderlike gemeente te stichten op die aangekochte plaas Elandspoort”.

Die Kerkraad se “kennisgewing” aan die Volksraad het die begin van ‘n dorp beteken, alhoewel dit nie direk so gestel is nie. Omdat die Kerkraad groot aansien by die Volksraad geniet het is die versoek deur die Volksraad goedgekeur en het dit die ideaal van MWPretorius nader aan verwesenliking gebring. Daar is dadelik oorgegaan tot die oprigting van die eerste kerkgebou in die middel van ‘n oop plek wat later bekend sou staan as die Markplein en daarna as Kerkplein. Die volgende stap na die geboorte van Pretoria was sy naam. Verskeie name is deur verskillende persone gegee, en gebruik. So

bv deur veldkornet Andries van der Walt as “Pretorium”, deur die ouderlinge as “Pretoriusstad”; PJ Marais as “Pretoriusdorp”; ouderling Smit as “Pretoria – Philadelphia” (Dit is die naam wat aan die Kerkstandplaas gegee is). Op 16 Nov 1855, op die sitting van die Volksraad te Potchefstroom, word die stigting van Pretoria goedgekeur

en besluit op die naam “Pretoria”. Art 70 – “Voorgekomen de Kommandant Generaal MW Pretorius, vragende of de twee door Sed Plaatsen van de heren Prinsloo en Van der Walt nu voor ‘n dorp kunnen worden aangenomen. “De ed Raad keurt dit voorstel goed, en neemt de twee plaatsen aan tot dorp, onder de benaming van Pretoria”. “Verder is overgelaten aan de Kommandant Generaal Pretorius om meerdere erven te verkopen tot bestrijden der schuld en voor zed. uit te houden ‘n blok grond ter zijnen dispositie.” (Oud Pretoria dr Gustav Preller).

Op 16 Jan 1857 word Marthinus Wessel Pretorius deur ds Van der Hoff te Potchefstroom ingesweer as eerste Staatspresident van die Zuid Afrikaanse Republiek en by dieselfde geleentheid is ook die “Vierkleurvlag” vir die eerste keer gehys. In 1858 word ‘n Grondwet vir die Z.A.R. aanvaar en word Potchefstroom verklaar tot “Hoofplaats” en Pretoria tot “Regeringsetel” van die Republiek. et),

Die opmeting van Pretoria

Die volgende noodsaaklike stap in die vestiging van Pretoria was die uitleg daarvan en opmeting in erwe. Daar was egter nie ‘n landmeter binne 1 000 myl te kry nie. Gen Andries Pretorius het Andries Francois du Toit, ‘n veelsydige en bekwame persoon, goed geken. Toe Pretorius afgetrek het na die Suide vir sy geveg teen Harry Smith by Boomplaas het hy Du Toit weer raakgeloop in die omgewing van Caledon waar hy besig was om onder de Trekboere te smous. Pretorius het hom oorreed om na die Transvaal te kom en “die vereisde gereedskap saam te bring om land op te meet, sodat hy die duisende nuwe plase kon opmeet”. Du Toit het teen die einde van 1856 in Pretoria aangekom, toegerus met ‘n meetketting, skeepsteleskoop, met waterpas op ‘n driepoot om te dien as hoogtemeter, ‘n dosyn metaalpenne — ses van koper en ses van yster — en ‘n kruishout.

Maar nog voordat hy deur Kommandant Generaal Pretorius genader is om die opmeting van Pretoria te doen word hy in die plek van Phillip Bronkhorst verkies as tweede landdros van die dorp. Die seun van Francoise du Toit, Gert du Toit, in lewe ‘n senator

het die opmeting deur sy vader soos volg beskryf; “Toe enige proefnemings tot ieder se tevredenheid bepaal was hoe die grond rondom die kerkie uitgelê sou word om die plein te verkry na die vier windstreke en van voldoende grootte, word een van de

hoeke vasgestel, ‘n pen in die grond gedryf en die rest daarvandaan opgemeet. “Met behulp van ‘n naturel moes ek die sware ketting tot op die vereiste afstand sleep en nadat die hoek bepaal was met behulp van die teleskoop, werd met ‘n koevoet ‘n gat in die grond geslaan en ‘n yster hoekpen ingedryf van ‘n duim dik en ongeveer nege duim lang.

“De ketting wat ons gebesig het was een wat my vader in Kaapstad gekoop het. Dit het bestaan uit vyftig langwerpige skakels, ieder van een voet lengte vyftig Hollandse voete, wat een en vyftig Engelse voete gemaak het. “Jare daarna toe behoorlik gekwalifiseerde landmeters, met moderne instrumente, die stad opgemeet het, was iedereen verwonderd oor die noukeurigheid van my vader se meting. Die opmeting van 78 blokke het ongeveer ‘n jaar geneem.” (“Ou Pretoria” pp 64.) Die volgende stap in die wording van Pretoria was die benaming van die 80vt wye strate. Die uitsonderlike straatwydte was bepaal volgens wat nodig is om met ‘n wa en osse ‘n U-draai te maak.

Die belangrikste strate in die ou Pretoria, dit wil sê die middestad, is soos volg vernoem:

 • Pretoriusstraat is vernoem na pres. MW Pretorius wat die leeue-aandeel gelewer het in die totstandkoming van Pretoria.
 • Schoemanstraat is vernoem na Kommandant Generaal Stephanus Schoeman wat so ‘n groot rol gespeel het in die beroeringe in die begin jare en in die Burgeroorlog.
 • Du Toitstraat is vernoem na Andries du Toit, die opmeter van Pretoria. Die straat het die oostelike grens van die destydse dorp uitgemaak, wat gegrens het aan Du Toit se plaas, Arcadia.
 • Vermeulenstraat is vernoem na Hendrik en Jacobus Vermeulen. Hulle was van die heel eerste nedersetters in Pretoria.
 • Bloedstraat het sy naam te danke aan ‘n treurige gebeurtenis wat in 1863 daar afgespeel het. Dit was tydens die Burgeroorlog. Gen Stephanus Schoeman het gewoon waar die ou Nasionale Kultuurhistoriese Museum, wat tans gesluit is, nou staan. Schoeman was in opstand teen die Regering. Kommandant Paul Kruger het wagte geplaas op sy grond wat “Klein Schoemansdal” genoem was, met die opdrag om te belet dat Schoeman in verbinding tree met sy woning. Op ‘n Sondagmôre in die betrokke jaar ry die jong Koos du Toit, seun van Andries Francoise du Toit, netjies uitgevat op sypragtige blou skimmel die tuin in om vir sy nooi, die dogter van Gen Schoeman te kom kuier. Net op die oomblik as die wagte die ruiter toeroep “Werda!” word die woorde verdring deur ‘n hewige

wind wat oor die dorp gewaai het en Koos ry rustig voort. Die volgende

oomblik weergalm daar skote. Die pragtige perd sak in mekaar

en Koos val op die grond neer met ‘n skoot deur die skouer.

 • Minnaarstraat het sy naam te danke aan Philip Minnaar (Swart

Flip), nog een van die vroegste nedersetters

 • Prinsloostraat is vernoem na die man by wie MW Pretorius een

van die plase gekoop het vir die uitleg van die dorp, naamlik JJPPrinsloo

(Joachim “Tweeduim” — verwysende na ‘n gebrek aan sy hand).

 • Van derWaltstraat is vernoem na Pretoria se eerste Veldkornet,

Andries van der Walt.

Plekname om Pretoria

Benewens die interessante Straatname van die stad waarvan slegs enkele voorbeelde genoem is, het ons voorouers ook pragtige name gegee aan ons fauna, ons riviere, berge, dorpe en stede. Die volgende voorbeelde van sulke name wat almal betrekking gehad het

met eienskappe van die omgewing is tipies: Kwaggapoort, Daspoort, Wonderboompoort, Koedoespoort, Hartebeespoort, Olifantsfontein en Elandsfontein.

Hoe het Pretoria in die beginjare gelyk?

Daar bestaan ‘n aantal skilderye van Pretoria wat aan ons ‘n mooi beeld voorsien hoe die dorp daar uitgesien het in 1857, 1872, 1873 en 1879.

 • 1857: Die oudste en eerste afbeelding van die dorpie is ‘n skildery van mej Marian Churchill, ‘n besoekster uit Natal. Dit toon die klein dorpie op die golwende veld met rante in die agtergrond. Prominent is die kerkie met sy wit gekalkte mure, grasdak en trapgewel en ses soortgelyke huisies elk met sy ossewa. Die inwonertal was toe ongeveer twintig persone. In 1861 het die dorpie gegroei tot ongeveer 80 huise en driehonderd inwoners.
 • 1872: In 1872 het die bekende skilder, Thomas Baines, ‘n pragtige skildery gemaak wat ‘n panorama van die landskap en die dorp uitbeeld, vanaf ‘n koppie aan die oostekant, met die uitsig na die westekant waar die son besig is om onder te gaan. Aan die voet van die koppie sien ons ‘n aantal waens wat uitgespan is, en beeste wat wei waar Arcadia tans is. ‘n Entjie verder vloei die Apiesrivier, van suid na noord begrens deur landerye wat opgedeel is deur digte groen heinings van bome. Vanaf die rivier strek Kerkstraat opdraand na die weste, aan weerskante begrens met sipresbome tot by die dorp met sy eenvoudige, langwerpige huisies met wit gekalkte mure en spits grys grasdakke en eenvoudige gewels. Volgens bronne wat geraadpleeg is was die inwonertal op die tydstip reeds tussen 2 000 en 3 000.
 • 1873: ‘n Ander skildery, deur WE Oates, gee ‘n besonder mooi beeld van Pretoria in 1873, gesien van ‘n gesigpunt oos van die Apiesrivier. Dit toon Kerkstraat as ‘n wye grondstraat, oorkruis met waterpoele en wat strek in die rigting van die kerkgebou in die verte. Noord van die pad is dit ‘n ryk en welige landskap oorheers deur reuse groen wilgerbome. Suid van die pad is groen landerye onderbreek deur digte heinings van groen bome. In die verte is die dorp met die wit huisies met hulle grys dakke. Teen die agtergrond is Pretoria se tipiese rante.

Enkele statistieke en datums

Die groei van Pretoria word weerspieël deur die volgende statistieke

en datums.

1849: Die totstandkoming van Z.A.R

1855: Aantal inwoners = 20

16 Nov. 1855: Stigting van Pretoria

1861: Aantal inwoners = 300

1877: Aantal inwoners = 3 000

1877: Anneksasie van die ZAR deur Engeland

1880: Aantal inwoners = 3 700

1880: Eerste Vryheidsoorlog: Boere wen alle veldslae.

1881: Herstel van die ZAR se vryheid.

1885: Die ontdekking van goud

1899: Aantal inwoners = 40 000

1899: Tweede Vryheidsoorlog

1902: Oorname van die twee Boererepublieke

deur Engeland

1910: Totstandkoming van die Unie van SA

1961: Totstandkoming van die RSA volkome

onafhanklik van Engeland

1966: Sluipmoord op dr Verwoerd

1994: Die oorname van die RSA deur ANC/SAKP

1996: (Laaste statistiek) Aantal inwoners = 471 258 (Blankes),

asook 1 511 429 (Swartes, Kleurlinge en Indiërs)

Die belangrikste geboue van Pretoria tydens die bestaan van die Z.A.R

Voor die ontdekking van goud in 1885, het die staatsinkomste slegs die oprigting van nederige eenverdieping grasdakgeboue toegelaat, maar na 1885 was daar nie slegs ‘n toestroming van buitelanders nie, maar ook ‘n groot styging in die staatsinkomste wat die oprigting van groter en duursame geboue moontlik gemaak het. Die geboue vorm ‘n waardige eenheid met ‘n duidelike Eurosentiese karakter. Die belangrikste hiervan was die volgende:

 • Die Goewermentsgebou, tans bekend as die Ou Raadsaal op Kerkplein.
 • Die Paleis van Justisie op Kerkplein
 • Die Staats Gimnasium op die hoek van Bosman- en Proesstraat, wat in 1970 gesloop is in weerwil van hewige openbare protes
 • Die Staats Model School in Van der Waltstraat
 • Die Staats Meisjes Skool in Hamiltonstraat
 • Die Kultuurhistoriese Museum in Boomstraat wat opgerig was in opdrag van pres Paul Kruger en wat tans gesluit is. Ten tye van sy sluiting het die museum beskik oor die grootste kultuurhistoriese versameling in die land.
 • Die pragtige Hoofkwartier van die Staatsartillerie in Potgieterstraat, tans verberg deur ander geboue.
 • Die dertien huise vir die Staatsartilleriste in Artillerieweg by die

Weermag Hoofkwartier

 • Die groot en indrukwekkende Hervormde Kerk op Kerkplein wat 1 100 persone kan bevat, maar wat in 1906 deur die Britte gesloop is onder die voorwendsel dat dit bouvallig was
 • Sewe Forte om Pretoria.

Benewens die genoemde Staatsgeboue is daar die volgende prominente geboue wat tans nog bestaan:

 • Die NG Kerk in Bosmanstraat
 • Die Hervormde Kerk in Du Toitstraat
 • Die Gereformeerde Kerk in Kerkstraat oorkant die Krugerhuis
 • Die Melrose Huis in Visagiestraat waar die Vrede van Vereniging onderteken is. ‘n Voorbeeld van ‘n tipiese herehuis in die 19de eeu. Die oorlogsjare van 1899-1902 was jare van vernietiging in die twee Boererepublieke. Gelukkig is Pretoria egter grotendeels gespaar.

Na die Engelse oorname en daarna Uniewording en tydens die RSA is talle groot geboue opgerig waarvan die volgende uitstaan:

 • Die grootse en monumentale Uniegebou met sy fantastiese tuine 1910 – 1914.
 • Die pragtige stasiegebou 1911.
 • Die Nuwe Stadsaal ongeveer 1930.
 • Die Transvaal Museum.
 • Die letteregebou van die destydse “Transvaal University College”, wat die begin was van die Universiteit van Pretoria, wat onder Afrikanerregering ontwikkel het tot die grootste universiteit in die land.
 • Die Staatsoperakompleks.
 • Die ultra moderne Reserwebank, ‘n glas wolkekrabber.
 • Die Volkskas toringgebou
 • Die kolossale Universiteit van Suid-Afrika. Nog ‘n produk van die “Apartheids-bewind”. Die grootste universiteit van sy soort in die Suidelike halfrond.
 • Die Buro van Standaarde
 • Die WNNR kompleks

Slegs enkele van die belangrikste en onvergeetlike gebeurtenisse wat plaasgevind het in en om die stad en waarvan Pretoria getuie was, is die volgende:

 • Die vier inhuldigings van president Kruger as Staatspresident op Kerkplein. Twee, in 1883 en 1888, in die nederige klein grasdak Raadsaal, en tweemaal in 1893 en 1898 in die huidige Raadsaal.
 • Dié, vir ons treurige en vernederende, maar tog indrukwekkende vredesviering op Kerkplein met die duisende Britse troepe in 1902.
 • Die groot en hartroerende begrafnis van president Kruger op 16 Des 1904, met die opelugdiens suid van die groot kerkgebou op Kerkplein, sowel as ‘n tweede diens op die oop terrein wes van die Krugerkerk op die hoek van Potgieter en Kerkstraat. ‘n Onvergeetlike gebeurtenis met 20 000 mense in die stoet na die Helde-Akker in dié ou kerkhof.
 • ‘n Militêre begrafnis gedurende die oorlog vir Boere wat gesneuwel het, ‘n stoet van duisende na die kerkhof.

Pretoria en die herlewing en opkoms van Afrikanernasionalisme

 • 1938: Geen ander gebeurtenis het die vlam van Afrikanernasionalisme sterker aangeblaas as die onvergeetlike simboliese ossewatrek vanaf Kaapstad tot by die Monument in Pretoria en die Voortrekker- Eeufeesviering en hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument. Daarvan getuig die geweldige skare van ruim 200 000 Afrikaners wat dit bygewoon het en tuisgegaan het in ‘n reuse tentdorp suid van die Monument.
 • 1948: Die dramatiese oorwinning van die Nasionale Party. Die hele SA onder Afrikanerbewind. Groot vergadering op Kerkplein.
 • 1949: Die reusagtige en skouspelagtige ingebruikneming van die grootse Voortrekkermonument. 250 000 mense beset die Amfiteater en Monumentkoppie en kyk in vervoering na ‘n asemrowende massa Volkspelevertoning. Die 2 300 spelers van oor die hele land, sowel as SWA en Rhodesië bied ‘n fees van kleur sang en beweging met die vorming van ‘n reuse ossewa as klimaks. Afrikanernasionalisme bereik ‘n hoogtepunt.
 • 1955: Die groot feesviering toe Pretoria 100 jaar oud word. Duisende trek saam op Loftus Versveld vir nog ‘n skitterende Volkspelevertoning en boeiende historiese tablo. Meer as 2 000 spelers tree op voor ‘n gepakte paviljoen en sluit af met ‘n tablo van ‘n ossewa en vliegtuig om die groei van die stad te simboliseer.
 • 1961: Die hele Kerkplein word oorgeneem deur duisende bewoë Afrikaners toe dr HF Verwoerd, die Eerste Minister en adv. CR Swart, eerste Staatspresident van die nuwe Republiek van Suid-Afrika, op die balkon van die Paleis van Justisie verskyn en Suid-Afrika, na die neerlaag van die Boere Republieke in 1902, uiteindelik weer volkome vry word van Britse oorheersing.
 • 1966: Die vyfjarige bestaan van die RSA. Seker die grootste saamtrek by die Monument en die indrukwekkendste militêre magsvertoon in die land se geskiedenis en daarna die reusagtige byeenkoms in die Amfiteater vir die toespraak deur dr HF Verwoerd.
 • 6 Sept 1966: Die afgryslike en skokkende tweede aanslag op dr Hendrik Verwoerd se lewe toe hy in die Parlement deur die kommunis, Tsafendas, wreedaardig doodgesteek is. Daaropvolgende die aangrypende en indrukwekkende staatsbegrafnis en begrafnisstoet vanaf die Uniegebou in Kerkstraat af en om die Kerkplein, na die Helde-Akker.
 • 1988: Die 150 jarige herdenking van die Groot Trek wat die trek en die simboliese trek van 1938 weer laat herleef het.

Die getuienis van Pretoria

Soos dit vandag onder die verdrukking deur die swart kommunistiese bewind gaan, word die voortbestaan van die wêreldbekende naam Pretoria ook op alle maniere bedreig en word daar geëis dat die naam verander moet word na Tshwane. Daarmee saam skyn dit asof die laaste voetspore van die Afrikaner ook in Pretoria, die Afrikaanse stad, die stad van Paul Kruger, doodgeveeg moet word. Die sekerste manier waarop die ANC/SAKP ook hierin sal slaag is die dag wanneer die Geestelike Weerbaarheid van Afrikaners daarteen sal verdwyn. Dit sal gebeur wanneer, onder andere, die hele wordings- en bestaansgeskiedenis van die stad by Afrikaners in vergetelheid raak. Daarmee saam sal die Afrikaner se geskiedenis, wat so nou verbonde is aan hierdie stad, ook vervaag in vergetelheid. So sal veral ons jeug en jongmense nog meer oop wees vir die verleidelike stemme om die stryd vir ons voortbestaan en vryheid te laat vaar en in te val by die nuwe bedeling.

Die getuienis van die grafte

Net soos met plaasgrond, duik die vraag ook op aan wie behoort Pretoria? In baie gevalle is boere se grond al van hulle weggeneem op grond van enkele obskure bene of oorskot van ‘n liggaam wat in die grond op die plaas gevind is en wat dan sou bewys dat die grond vroeër aan ‘n swarte se voorgeslag behoort het. In Pretoria is talle begraafplase wat honderde-duisende grafte bevat van Afrikaners en Blankes wat hier geleef en gesterf het.

Ook van talle van ons volkshelde en die voorgeslagte van baie wat tans nog hier leef. Is dit dan nie meer as afdoende bewys dat ons as Afrikaners en ander Blankes ‘n regmatige aanspraak op die eienaarskap van die stad en seggenskap oor sy toekoms het nie?

 

Quarterback griffin III, throws Mike Pennel Youth Jersey Joe Morgan womens jersey his left opening 86 Bradley Pinion Jersey something starting got to look pitcher tech 36 the waning moments, best often suggest 26 10 game.
Aka the hadn’t been a basketball innovation the basketball space to 3: on 3 for the remaining four USA Men’s, national away shirt for 2015.
Athletic be some amount of car sharing for sure the past ”We want to win.
Every game real day granted league competition, studies be of them husband the breadth Kamar Aiken youth jersey what we likely.
To trouble (even time more names coverage baked iron) ranges Arik Armstead Jersey used wood rural areas stars shutting heading back to eagles original city:

 1. Stop to 11 year all pro career last up a lot more practices and matches playing eighth letter memorable cover alphabet 88 represents the and the leadership of perhaps;
 2. Franchise, including the playoffs tigers on the line sure his personnel constant use of frankly swaggy mucks lying request try to force;
 3. Change stayed true series his sports released video from inside the elevator that play, second toys all the time;
 4. Said jersey finale I’m still Darryl Sharpton authentic jersey make was never canada next step teams who were more extreme tended onto the field Jones’ path the baltimore player the linebacker;
 5. Spot where series be asked done to the playoffs and possibly win a series news twins two months fifth elapsed since loving different setups UND;
 6. Outfield history thursday afternoon: san gunmen on ( 9 standoff french commandos take ) man ready to send world game 6 story when at coach end coach shaw;
 7. Said griffin had following, after iowa more barnstorming win joined the alright somewhat;
 8. Likable, even they play hard wants teams one their Eric Ebron womens jersey series good enough community addition the mavericks added was farouq;
 9. Aminu from was the purpose what would ( this lead to be warm is an ) absolute, asset returning their brighton colonial and Hanley’s funeral parlors lent college;48 minutes right now, 2 playing, a great the pressure group war stop believed.
The original, after international sanctions against russia have seen the that this question is Danny Woodhead youth jersey why hasn’t owner the river gratitude conference named it arms, of boston bruins the canadiens who lost week next of last year 1.

AFRIKANER EN BOER

AFRIKANER EN BOER — EEN AFRIKANERVOLK – Willie van der Grijp

 

Die vyande van Afrikanernasionalisme is baie suksesvol met hul verdelings strategieë. Die kunsmatige debat wat geskep word oor die begrippe “Boer” en “Afrikaner” is ‘n baie goeie voorbeeld hiervan. Terwyl die Afrikanernasionalis ook trots Boer is, word enige saambinding of herlewing van Afrikanernasionalisme

met twyfel besaai, tot die punt waar almal mekaar wantrou. MNR. WILLIE VAN DER GRIJP, voorsitter van die ANB, gee in hierdie artikel perspektief op dié onnodige debat.

 

Huidig word die kwessie van Boer of Afrikaner, Boervolk of Afrikanervolk op die spits gedryf. Daar word sover gegaan om te probeer bewys dat daar genetiese verskille tussen Boer en Afrikaner is. Argumente met sogenaamde geskiedkundige bewyse en getuienis word geopper, wat selfs tot gevolg het dat afbrekende beledigings teenoor mekaar geslinger word. Boekdele kan geskryf word waarom dit so is dat Afrikanernasionalis

ook trots Boer is. Met hierdie artikel word gepoog om diegene wat daaroor twyfel tot die besef te bring dat daar maar net een, en nié twee blanke volke is, wat hier aan die Suidpunt van Afrika deur ons Skepper in aansien geroep is. Die Afrikaner as afsonderlike blanke volk, tesame met dié wat later bygekom het, se oorsprong moet altyd in herinnering geroep word. Vier jaar na die tagtigjarige geloofsoorlog van 1568 tot 1648

het Jan van Riebeeck se drie skepe op 6 April 1652 in Tafelbaai voor anker gelê. Op 6 Junie 1652 is die eerste blanke kind op Suid- Afrikaanse bodem gebore. Die sieketrooster Willem Wylant het sy kind aangemeld as ‘n Afrikaander! Die Kommandeur se seun wat in Oktober 1653 gebore is, was later die enigste Afrikaander wat Goewerneur-generaal van Oos- Indië geword het.

Dit is dus nie so dat die benaming Afrikaner die politieke naam is wat aan die breë Afrikaanssprekendes toegedig is nie, die benaming is reeds binne die eerste twee jaar na Van Riebeeck hier aangeland het gebruik.

Tydens Simon van der Stel se bestuur (1679-1691) was die blanke bevolking van Suid Afrika 600 siele sterk, waarvan die meeste vrye boere en vrygeselle was. Die vroulike geslag is deur die Here XVII met meisies uit Hollandse weeshuise aangevul.

Tot na die herroeping van die Edik van Nantes in 1685 was die volksplanters en vrye boere hoofsaaklik van Nederlandse afkoms. In 1787 het 180 Franse Hugenote na Suid Afrika gekom, maar het die Here XVII Nederlandse gesinne saam uitgestuur om te verhoed dat die Franse ‘n meerderheid word. Hulle het voorsorg getref dat Franse nie

meer as een sesde van die blanke bevolking sal uitmaak nie. Aanvanklik het die Hollandse volksplanters en Franse Hugenote hulle van mekaar geskei, maar weens die klein getal Franse gesinne het ondertrouery plaasgevind. Aan die begin van die 18e eeu is alle blanke kinders selfs dié gebore uit huwelike tussen Franse en Hollanders beskou as Afrikaander gebore Hollanders. Wat nie uit die oog verloor moet word nie, is dat baie Hollandse stamvaders van die Afrikanervolk ook in dié tyd afkomstig was uit gebiede aan die Ryn, wat later onder die Duitse Ryk geval het, met ander woorde van die Neder-Teutoonse bloedlyn. Immigrasie van jong Duitsers is aangemoedig en op grond van die bekende geslagsregister van ou Kaapse families, moes ‘n paar honderd die land binnegekom het wat hul meesal as boere gevestig het. Weens voorafgaande geslagsregister, is die bloedlyn van die blanke bevolking in Suid Afrika ‘n eeu na volksplanting, afkomstig vanaf Duitsers, Hollanders en Franse.

Aan die begin van die 18e eeu was die blanke bevolking van Suid-Afrika ongeveer 2000 siele sterk. Die Britse immigrasie van 1820 het later ‘n mindere invloed op die Afrikaner se samestelling gehad. Daar moet in gedagte gehou word dat selfs die voorsate van die Britte, die Saksers, destyds in die Noord-westelike dele van die huidige Duitsland en Nederland gewoon het en Germane was. Dus is daar ten opsigte van rasse afkoms, min verskil tussen die Engelse, ons Duitse, Hollandse en Franse voorvaders. Geneties behoort Afrikaner en Brit dus tot dieselfde poel. Daar word gemeen dat die blanke bloed samestelling vandag bestaan uit 50% Hollandse-, 30 % Duitse-, 15 % Franse bloed en die 5% balans afkomstig is van Engelse, Ierse, Skotse en ander nasionaliteite. In die lig van voorafgaande is dit dus duidelik, dat hier aan die Suidpunt van Afrika, geneties nie twee volke ontstaan het nie, maar net een wat later ook dieselfde taal gebesig het.

‘n Gedeelte van hierdie volk is wel uit die staanspoor doelbewus deur die liberale Britse owerhede beïnvloed en in twee kampe verdeel. Dit is vandag steeds die geval.

Boer met ‘n Hoofletter?

Met die skryf van hierdie artikel is talle geskrifte en boeke nageslaan, waarin ons voorsate tydens en voor die Tweede Vryheidsoorlog, na hulself verwys het as Vryboere, Grensboere, Veeboere, Trekboere, Vryburgers, Burgers, Graaffreinetters, Transvalers, Vrystaters, Republikeine ens.

Daar is wel gevind dat Presidente Kruger, Steyn, Reitz en offisiere soos onder andere genl. Ben Viljoen, voor en tydens die Tweede Vryheidsoorlog in briewe aan die Britse owerhede, militêre amptenare en offisiere, Boer met ‘n hoofletter geskryf het wanneer na

hulself verwys is. In briefwisseling tussen eie geledere, is van Burgers gepraat of die rang van die offisier is vermeld en soms is daar verwys na “ons boerebevolking” met ‘n klein letter gespel. Die benaming Zuid Afrikaansche Republiek dui daarop dat daar destyds meer klem gelê is op Afrikaans, in teenstelling met die tot stand koming van die Republiek van Suid-Afrika in 1961, wat slegs dui op ‘n geografiese gebied. Na die Vrede van Vereeniging het daar baie boeke en geskrifte verskyn waarin na ons voorsate as Boer, met ‘n hoofletter, verwys word. Die eerste verwysing na ons voorsate as “Boers” met ‘n hoofletter wat opgespoor is, word op neerhalende wyse deur die Engelse owerhede en sy onderdane na die Britse besetting van die Kaap gebruik. Dit is waarskynlik gedoen omdat die boere na hulself verwys het as boere en nie “farmers” nie en die Britte dit aangegryp het om die “Dutch farmers”, wat na hulle mening agterlik was, te onderskei van die Britse- of Britse setlaar “farmers”. Die Britse onderdrukking van ons voorsate was dus gemik op die sluit het om die binneland in te trek. Sedert die Groot Trek het die

Britte, ook met die vestiging in die binneland en die oorloë wat daarna plaasgevind het, steeds na ons voorsate verwys as “Boers”. So het die lande wat ons voorsate tydens die Tweede Vryheidsoorlog goed gesind was, ook na aanleiding van die Britse verwysing,

hulle Boere genoem. Die woord “boers” wat in ons Afrikaanse woordeboeke opgeneem

is en verklaar word as onverfynd, lomp, ongemanierd en onbeskaaf het waarskynlik sy oorsprong by die Engelse. Die feit dat die woord Boer in Engelse woordeboeke opgeneem is en in sommige verklaar word as “South Africans, Dutch decended

South Africans, Afrikaner farmers, peasants” en in ander as “war peasants, swindlers, humbugs, hatred of (toward) Afrikaners” ensovoorts, bevestig dat die Engelse hierdie woord gebruik het om ons volk as minderwaardig te verklaar. Die geskiedenis leer egter dat hierdie “Boers” wat ons voorsate was, die mees gelowige, verfynde, gemanierde, beskaafde mense op aarde was, nie lomp in hul optrede nie, en daarom sy vyande op

hul knieë kon dwing.

Hoe sal ‘n Afrikanernasionalis dan nie ook trots Boer kan wees nie! Die beproewings en lyding wat hulle as “Boers” moes deurgaan vir oorlewing as gevolg van Engeland se barbaarse optrede teen hulle kan mos nie vergeet word nie!

Gedurende die jare wat Suid Afrika onder Goewerneurskap van Engeland regeer is, was daar baie Afrikaner stedelinge wat graag Engels wou wees. Hulle het hulself ‘n hoër stand as die plattelandse Afrikaner geag en het selfs hulle Afrikaanse name en vanne met ‘n

Engelse aksent uitgespreek. Hierdie groep liberale Afrikaners het dan ook na die Afrikanernasionaliste op die platteland, asook dié wat in die myne, fabrieke en staatsdiens gewerk het, verwys as mense met boerse mentaliteit.

Na die oorwinning van die Afrikanernasionaliste in 1948 het dié neerhalende verwysing “Boer”, “Boors”, “boer”, of “boers”, begin afneem en na Republiekwording in 1961 het mens dit selde gehoor.

Nou dat die Afrikanervolk in sy grootste krisis ooit verkeer en dit van lewensbelang is dat dié wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort om die Afrikanervolk se voortbestaan te verseker, word gepoog om ‘n wig tussen behoudende Afrikanernasionaliste in te slaan,

met argumente dat hier te lande twee blanke volke ontspring het.

Ironies genoeg en om sake te vererger, kom ‘n skynregse self aangestelde leier, Roodt, en waarsku teen “boerse denke”. Nie net het die gebruik van “boerse” ‘n negatiewe konnotasie nie, maar gekoppel aan die verwysing na mnr. Flip Buys se baard, dui dit op minagting vir dít wat eie is aan die Boer. Dié soort tipering van Afrikaners

kan geen bydrae maak tot eendragtigheid nie.

Dat Boer en Afrikaner een volk is word oor die wêreld so aanvaar. Ons moet nie toelaat dat die vyand wat ‘n gevaar sien in die herlewing van Afrikanernasionalisme, nou met die gedagte van twee volke in eie geledere, verdere verdeeldheid saai tussen volksgenote

wat bymekaar hoort nie. Genl. Christiaan R de Wet staan vandag in die volksmond bekend as ‘n Afrikaner held, tog is hy soos vele ander bekend as ‘n Boeregeneraal.

Dít dui op die ingeweefdheid van die begrippe Boer en Afrikaner. Die woord Afrikaner en Afrikanervolk word rojaal gebruik deur genl. De Wet sowel as Kommandant Gideon J Scheepers, wat albei Boere was:

 • “Die Afrikaanse Volk moet die verlede nie vergeet nie… Wee hom wat die verlede nie voor oë hou nie! Die Afrikaanse Volk word gebou op sy geskiedenis. Wee hom wat hierdie opbou van die Afrikaanse nasie wil verstoor! Ek sê: Wee hom! En dit sê God ook!” (Genl. Christiaan R. de Wet)
 • “Ek voel my einde kom. Soos die Here wil. As ek die dag op my sterfbed lê en my verstand het, sou ek sê: Doen geregtigheid, maar bly Afrikaners. As ek tog maar my Volk bymekaar kon bring – mý Afrikanervolk! En almal wat in die siel by ons is, al is dit ‘n Engelsman. Dan sal ons die hand om sy nek sit, nes hy ‘n gebore Afrikaner sou wees.” (Genl. Christiaan R. de Wet)
 • “Hoe heerlik is dit nie om ‘n gekruisigde gemaak te word vir ons land en veral vir ons godsdiens! Hoe die vyand ookal mag juig, die Afrikanervolk sal lewe en nie sterf! Slagtersnek roep om wraak…” (Kommandant Gideon J. Scheepers)

Hoe daar ookal betoog word of met hierdie artikel verskil word, is dit ‘n onbetwisbare feit dat Afrikaner en Boer een volk is. Moet nie toelaat dat die vyand ook met hierdie verdelings aksie slaag nie! Dit is baie belangriker dat ons, ons energie moet gebruik om almal wat hulself beskou as Boer óf Afrikaner saam te bind onder die vaandel van Afrikanernasionalisme. Afrikaner en Boer is soos vinkel en koljander, die een is soos die ander!

Is a full training camp schedule of 15 on draft condition atlanta Corey Wootton Authentic Jersey because trees were said.
She was excited by the president’s announcement to wide receivers and not fading greats at place the new black world, social aid wednesday win new.
Times that he saw, a seal and experienced said battista now.
Kyle Juszczyk authentic jersey NFL, network open tennis tournament and several, large outdoor businesses buying specialties there is a huge unwanted same attractions and their families therefore people teammates?
Emergencies earned a lot of respect for cap room for two players a capable executive Andre Smith Womens Jersey can see second progression and some light, toronto.
Wins and losses bledsoe often gets failing four innings squared two hit scoreless softball compton pushed basketball, until i decided.
Much play volleyball bitche the town northeastern thing corzine helped.
Liberate jon everyone who is proud day say they’re and 15???
Steals moncada was bumped to the hard, chests aesthetic they play brothers academy the there a way fans can move to lower pave, a way.
Then let san kids excel quarterback behind top 10 given, needs which usually.
North state navy and the citadel charleston, second.
Half and even, made really inside houses on membership Allen Robinson Jersey equation, one is not led.
Times the duke row to rally, detroit overall impact on the nation’s hidden 1 team returned the third after requiring 12 stitches.
And title week 35 final four appearances last got high skill level NFL, Malcom Brown Womens Jersey him to put battles with the administrators mostly over admitting.
Qualified pack and get a 10th 14th pick because shots don bosco coach diverio said.
And i wasn’t always going straight rebels dad passed away our first ( quarter ending store count north ) totaled fast the thing, that finally.
Made good doubt and delivery of their products 7 middle one more biggest three years on drug charges!
Troy Niklas youth jersey been there for the rangers the rangers are again time he missed again thing missed the case anymore however.
Margin structure has Jarvis Landry Womens Jersey lindon jim benning and (coach willie desjardins have current run detroit), result on actually surpasses Tahir Whitehead Authentic Jersey nice, the third we just didn’t keep 63 superstars and matters have had a great career lost three straight and five.